The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


40 Jaar
Yoga Vedanta Aalst

Begin december 2002 vieren wij het veertigjarig bestaan van Yoga Vedanta Aalst. Je zult zeggen: "Dát is nog lang!" Er is evenwel een reden dat dit nu al wordt aangekondigd.

We willen, op verzoek, de teugels wat vieren en voor één keer afstappen van de vertrouwde Yoga-Retraitestijl in Drongen. We zochten dan ook naar een geschikte locatie en vonden die aan zee, meer bepaald in De Kinkhoorn in Mariakerke, Oostende. Het is de bedoeling te beginnen op vrijdagavond en te eindigen op zondagavond. Maar het is tevens de bedoeling dat je ook kunt inschrijven voor één dag, namelijk de zondag.

Ons verzoek nu is dat je, indien je wenst deel te nemen, onverwijld het antwoordstrook invult (je vindt het in het tijdschrift), zodat we weten wat we mogen verwachten. Laat het niet aanslepen, je bewijst er ons een dienst mee en stelt ons in staat de viering op een degelijke manier te organiseren.

Wat het precies wordt, is ook voor ons nog een vraagteken, maar er wordt aan gewerkt, zoals iedereen dat van ons gewend is en terecht verwacht. De prijs zal niet meer bedragen dan 4500fr. voor het gehele weekend, alles inbegrepen. Yoga Vedanta Aalst heeft heel wat op zijn palmares staan. Er zijn de dagelijkse Yogalessen waar duizenden mensen in de loop van jaren ervaringsgericht leerden hoe ze met zichzelf en hun omgeving moeten omgaan om een vredevol, gemakkelijk en nuttig leven te kunnen leiden. Er zijn de wekelijkse Satsangs en meditatielessen waarin de mensen kennis kunnen maken met de diepere geheimen van Yoga. Er is de Yoga Academie waarin honderden Yogaleraren werden gevormd, die overal in Vlaanderen en Nederland actief zijn. Er is vooral dit unieke maandblad, dat nu al 39 jaar verschijnt met de regelmaat van een klok. Er zijn de talrijke publicaties, zoals Wegwijs in Yoga, Yogagids, de Bhagavad Gietaa enz. Er zijn de wonderlijke cd's met hymnen, bhajans en de liederen van Swami Sivananda. Enzovoort.

Voor alle vorige vieringen werden Swami Satchidananda en/of Swami Chidananda uitgenodigd. We denken met veel dankbaarheid aan hun bezoeken terug. Het laadde telkens onze batterijen op een formidabele manier op. Beide Swamis zijn ondertussen evenwel respectievelijk bijna 87 en 85. Swami Satchidananda wordt 87 op 22 december, Swami Chidananda wordt 85 op 24 september. Ze noemen zichzelf tweelingbroers; ze werden immers door Goeroedev ingewijd op dezelfde dag in het pad sannyaas of verzaking. Zij en Goeroedev Swami Sivananda hebben ons voldoende gewapend om de komende klus in de Kinkhoorn zelf naar behoren te klaren. Maar in ons hoofd en in ons hart zullen ze er op een intense manier bij zijn.

Suggesties zijn welkom. Bel ons of stuur een e-mail (zie omslag) of schrijf een briefje. Je doet er ons een plezier mee. En in de mate van het mogelijke houden wij rekening met je voorstellen.

Het feestcomité