The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN
DOOR SWAMI CHIDANANDA
IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM
AAN DE GANGES


BASEER JE LEVEN OP WIJSHEID

Bemind onsterfelijk Aatman! Kinderen van het goddelijke! Gezegend zijn jullie allen die in een leven zijn gestapt dat leidt naar de verwerkelijking van de inherente goddelijkheid die jullie wezenlijke aard is. In alles wat je doet in dit leven, dag na dag, van ’s morgens tot ’s avonds, in alles wat je zegt en doet, laat het ontspringen aan wijsheid en niet aan verkeerd begrip en onwetendheid. Als wijsheid de basis van je leven is, de basis van je handelingen dan zullen er geen zorgen voor je zijn. Als ze wordt gedwarsboomd door onnadenkendheid, vergetelheid, achteloosheid, het laten varen van bewustzijn, dan wordt je wijsheid overschaduwd. Het laten varen van bewustzijn leidt tot de slaap. In slaap vallen betekent dat je niets meer weet, dat je in de duisternis bent en die duisternis noemden de wijzen avidyaa (onwetendheid). Zo’n staat van onwetendheid is het gevolg van het feit dat je je niet langer bewust bent van je wezenlijke aard.

Daarom is het noodzakelijk, in je eigen belang, dat je wijsheid stevig vaststaat in je hart. Vanuit die wijsheid kun je vrij handelen, je leven leiden, je affectie naar allen laten uitgaan, allen liefhebben, vriendschap koesteren voor allen, de dingen gebruiken, je verplichtingen nakomen, je normaal gedragen, maar innerlijk onthecht. Het kan een geheim zijn tussen jou en God. Wees schijnbaar normaal, maar innerlijk supernormaal. Dit is de sleutel tot succes op de wereld en de overwinning op omstandigheden. Dit is het geheim om in de wereld te gaan in een staat van sereniteit, in een staat van absolute innerlijke gelijkmoedigheid onaangedaan door onvermijdelijke dingen. Dit is de sleutelboodschap die wordt verkondigd door de Gietaa.

Als je vaststaat in deze wijsheid zie je een vritti (een gedachte), maar je weet dat deze voorbijgaand is. Je kent jezelf, maar je weet dat je niet bent wat je op het eerste gezicht denkt te zijn, maar dat je goddelijk, eeuwig, onvergankelijk, aldoordringend bent. Vaststaand in dit bewustzijn, stevig vaststaand in deze onthechting, leid je je leven Godwaarts, niet afgeleid, niet gebonden. Vaststaand in deze staat van bewustzijn, de staat van wijsheid-bewustzijn, kan niets je deren.

Deze innerlijke transformatie is van wezenlijk belang en onmisbaar als je je spirituele tocht naar het grote doel van vrede en vreugde ongehinderd en ononderbroken wil laten verlopen. Alle Schriften, alle grote wijzen hebben dit pad aangewezen als het ene en enige. Er is geen tegengif voor onwijsheid behalve wijsheid; er is geen manier om de duisternis te verdrijven dan door het licht.

“Niets heiligt meer dan gnyaana (wijsheid; kenner van de Kenner)”, zegt Shrie Krishna (IV 36). In sterke bewoordingen zegt Shankara (Kroonjuweel van het onderscheidingsvermogen, vers 6): “Niets dat je probeert te doen of doet, zelfs niet in honderden levens, zal van enig nut zijn tenzij je in jezelf gnyaana tot leven wekt.” Om de oceaan van samsaara (zintuiglijkheid) over te steken is gnyaana het grote vlot. Om alle karmas te verbranden en tot as te herleiden is gnyaana het grote vuur. Het is gnyaana die je het juiste begrip bijbrengt; het juiste begrip brengt onthechting en onthechting brengt gelijkmoedigheid.

Dit is het resultaat van innerlijke onthechting. Door onthechting overwin je je zorgen en ga je vlot naar het Doel. Moge God je zegenen met overweging van deze waarheid en met het juiste begrijpen ervan! Moge God je zegenen met het vaststaan in bewustzijn en met de triomf over het leven.