The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


DATTATREYA
MEESTER BIJ UITSTEK

Brahmaa, de schepper, Vishnoe, de instandhouder en Shiva, de vernietiger, wilden op zeker ogenblik Anasoeyaa testen. Anasoeyaa, de vrouw van de wijze Atri, was befaamd om haar smetteloze deugdzaamheid. Ze klopten aan en vroegen zich een maaltijd. Dat was geen probleem, ze beloofde het onmiddellijk en ze nodigde hen uit in haar woning. "Maar", zeiden ze dan, "ge moet ons naakt voeden." Ze had haar woord gegeven en kon niet meer terug. Ze ging zitten in meditatie en door haar spirituele kracht werd ze zwanger en ontving ze in haar schoot de drie goden of Trimoertis (tri: drie; moerti: belichaming). Ze kon nu aan hun eis voldoen en hen naakt voeden.

Sarasvatie, Lakshmie en Paarvatie, de gemalinnen van Brahmaa, Vishnoe en Shiva, ondertussen heel ongerust geworden, gingen op zoek naar hun echtgenoot. Ze smeekten Anasoeyaa hen hun man terug te geven. De schepping ligt achter de rug, dus mocht Brahmaa, de schepper, beschikken. De vernietiging moest nog komen, dus mocht ook Shiva, de vernietiger, beschikken. Vishnoe, de instandhouder, moest evenwel blijven. Hij groeide op tot de grote wijze Dattaatreya.