The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


De Boodschap van de Gietaa

Swami Sivananda

Gezegende onsterfelijke zielen, goede vrienden, vele Gietaajayantis kwamen en gingen en toch is de duisternis in jullie hart niet verdwenen. Word praktische mensen. Leef dagelijks in de geest van de leringen van de Gietaa. Wees vurig in jullie streven. Leid een zuiver leven. Observeer zorgvuldig de slechte vrittis (golven) in de geest en smoor ze in de kiem. Kijk naar binnen en verwijder jullie tekortkomingen. Cultiveer goede en sublieme gedachten. Stel dagelijks de juiste daden. Dien de maatschappij met een onbaatzuchtige geest. Herinner jullie voortdurend de -shlokas (verzen) van de Gietaa die jullie helpen een spiritueel leven te leiden. Herhaal ze dagelijks.

Houd jullie aan jullie dharma (plicht) en aan de waarheid. Dien onzelfzuchtig. Geef jullie over aan de Heer. Heb een gelijkmatige visie en een evenwichtige geest in succes en mislukking, eer en schande, hitte en koude, plezier en pijn, geluk en zorgen. Geef de geest aan de Heer en jullie handen aan jullie werk. Geef zelfzucht, bekrompenheid, gehechtheid en ego•sme op. Jullie zullen worden bevrijd van het wiel van geboorte en dood en van de banden van karma en de hoogste vrede, eeuwige zaligheid en onsterfelijkheid bereiken. Dit is de boodschap van de Gietaa.

Jullie mogen de hele Gietaa uit het hoofd kennen, jullie mogen uren aan een stuk lezingen over de Gietaa kunnen geven en toch geen schijn van de wijsheid van de Gietaa bezitten. Het is immers noodzakelijk dat jullie in de voetsporen van de Gietaa lopen met geestelijke onthechting.

De Gietaa geeft twee mantras voor voortdurende herhaling. Het zijn OM in het achtste hoofdstuk en OM TAT SAT in het zeventiende hoofdstuk. Leef in OM of OM TAT SAT, het symbool van het Parabrahman, het hoogste Absolute.

Beoefen de drie geloften die worden gegeven in het zestiende hoofdstuk. Ontwikkel de in het dertiende en het zestiende hoofdstuk opgesomde deugden, die hulpmiddelen zijn in het bereiken van de kennis van het Zelf. Misschien falen jullie verscheidene keren en komen jullie ten val, maar sta weer op als helden en ga onbevreesd voorwaarts op het spirituele pad en bereik het doel. ?
De Shriemad Bhagavad Gietaa is de room van de Vedas. Ze is de essentie van de Oepanishads. Het is een uniek boek voor alle tijden. De leringen van de Gietaa zijn universeel en subliem. Duik diep in de oceaan van de Gietaa, breng de allerkostbaarste parels van Kennis naar boven.