The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


De echte stress

De echte stress
De echte stress komt van een fundamentele vergissing. Die vergissing wordt in de Bijbel de erfzonde genoemd. Dit is een geschikt woord, omdat we ermee worden geboren. Wij hebben ze als het ware geerfd. De oude wijzen noemden het Zelfvervreemding.

Wat de Yogaschrift zegt
In hoofdstuk VII, De Yoga van Kennis en Verwerkelijking, van de Bhagavad Gietaa (Het Lied van de Heer), zegt Krishna, die spreekt met de stem van de oeroude wijsheid van India, in vers 12:

Ye chaiva saattvikaa bhaavaa raajasaastaamasaashcha ye,
Matta eveti taanviddhi na tvaham teshoe te mayi.

Weet dat alle wezens, of ze nu zuiver (saattvisch), rusteloos (raajasisch) of lusteloos (taamasa) zijn, uit Mij voortkomen. Zij zijn in Mij, toch ben Ik niet in hen.

In hoofdstuk IX, De Yoga van het koninklijke Geheim en de koninklijke Wetenschap, zegt Hij in de verzen 4 en 5:

Mayaa tatamidam sarvam jagadavyaktamoertinaa,
Matsthaani sarvabhoetaani na chaaham teshvavasthitah.

Heel deze wereld is door Mij doordrongen in Mijn ongemanifesteerd aspect; alle wezens bestaan in Mij, maar Ik verblijf niet in hen.

Na cha matsthaani bhoetaani pashya me yogamaishvaram,
Bhoetabhrinna cha bhoetastho mamaatmaa bhoetabhaavanah.

De wezens verblijven ook niet in Mij, aanschouw Mijn goddelijke Yoga, alle wezens dragend, maar niet verblijvend in hen, brengt Mijn Zelf alle wezens voort.

Wat Hij bedoelt is eenvoudig genoeg. In hun Zelfvervreemding zijn zij niet in Hem. Als ze de Zelfvervreemding doorbreken zijn zij in Hem en is Hij in hen.