The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


De letter OM wordt ook Pranava genoemd. Dit is afgeleid van de werkwoordswortel pranoe, een zoemend geluid maken.

OM is de oerklank, de oorsprong van alle letters en klanken. Als wit licht door een prisma gaat, ontstaan alle kleuren van de regenboog. Je ziet dit in de lucht na een regenbui of aan een waterval in de opspattende fijne regendruppels. Zo ook ontstaan alle letters en klanken als OM door het prisma van de geest gaat.

OM is de naam of het symbool van de Ultieme Werkelijkheid. De Ultieme Werkelijkheid ligt buiten het bereik van de geest en de spraak, maar ze kan worden benaderd door kennis van de Kenner (gnyaana) of Zelfkennis. Dit zegt de Bhagavad Gietaa in vers 18 van hoofdstuk XIII, een wonderbaar vers:

Dat, het Licht van alle lichten, wordt voorbij duisternis genoemd. Het is kennis (gnyaanam), wat moet worden gekend (gnyeyam) en het is door kennis te bereiken (gnyaanagamyam), gezeten in het hart van allen.

Het is niet zo dat enkele wijzen op zeker ogenblik zijn gaan zitten en dat ze zeiden laten we die Werkelijkheid een naam geven. OM is de wijze waarop die Werkelijkheid zich manifesteert. OM is je echte naam

De betekenis van OM
OM omvat de drie staten van bewustzijn, namelijk waken, dromen en droomloos slapen. OM is het Bewustzijn dat onveranderlijk aanwezig is in waken, dromen en slapen. OM is de Werkelijkheid die onveranderlijk aanwezig is in het verleden, het heden en de toekomst. OM bestaat dan ook uit drie letters: a, oe en m.

A is een keelklank. Het is de eerste letter van het alfabet en de gemakkelijkste letter om uit te spreken. Ze verzinnebeeldt het begin en het verleden. Oe loopt over de tong en verzinnebeeldt het heden en de droomstaat. M is in het Sanskrit de laatste letter van het alfabet. Het is een lipklank. Ze verzinnebeeldt de toekomst en de diepe-droomloze-slaap. Alle andere letters, de verhemelteklanken, de tongklanken en de tandklanken, worden uitgesproken tussen de keel en de lippen, tussen de keelklanken en de lipklanken.

Je kunt dit best vergelijken met kleuren. Zoals er basisklanken en mengklanken zijn, zo zijn er basiskleuren en mengkleuren. Groen bijvoorbeeld is een mengkleur en ontstaat door samenvoeging van de primaire kleuren blauw en geel. Over een muur die geverfd is in het groen zegt men niet dat ze geverfd is in geel-blauw. Groen heeft immers een waarde op zich. Zo is de schrijfwijze AUM niet correct (zelf schrijf ik u altijd als oe, omdat dit meer in overeenstemming is met het Nederlandse taaleigen).

O3M
In de oude geschriften zag ik enkele keren: O3M. Dit betekent dat het geen au is maar een o en dat de o driemaal langer wordt aangehouden dan de m. Soms zingt men OM als een soort Bijadem of een lang gezoem, maar dat is niet correct. Ook schrijft men soms OHM. Dit is evenwel de afkorting van Organisatie Hindoe Media, die zendtijd krijgt op de Nederlandse tv. Als men er OM mee bedoelt, staat die h daar niets te doen. Door verkeerde informatie op bijvoorbeeld het internet is die vergissing een taai leven gaan leiden. Heel wat mensen weten echt niet waar ze mee bezig zijn.

Het zingen van OM
Zit in een goede stevige en gemakkelijk zithouding. Ontspan zo goed mogelijk. Dit betekent, maak van het lichaam een ervaring. Je zult dan merken dat die ervaring spoedig verandert in een ervaring van ontspanning. Zodra je de vereenzelviging met het lichaam doorbreekt en het overlaat aan zijn eigen wijsheid, ontspant het. Dit heet karannyaasa en anganyaasa, letterlijk het plaatsen van de ledematen (karana) en de lichaamsdelen (anga) (in Bewustzijn). Neem er rustig de tijd voor. De voorbereiding is het halve werk.

Adem in door de neus. Open de mond en laat de o-klank opstijgen vanuit de basis van het lichaam. De trillingen gaan opwaarts door de hele romp tot de keel. Sluit dan de mond en zoem een m. De trillingen verspreiden zich opwaarts en eindigen in de top van de schedel. Vandaar komt er een respons als een magnetische regen die je helemaal omvat en ontspant.

OM wordt herhaald in groepen van drie.