The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

Hymne voor Annapoerna

Annapoerne Sadaa Poerne,
Shankara Praana Vallabhe

Gnyaana Vairaagya Siddhyarthaam,
Bhikshaam Dehi Cha Paarvati.

Maataa Cha Paarvati Devie,
Pithaa Devo Maheshvarah

Bhandavaah Shiva Bhaktaah,
Svadesho Bhoevana Trayam.

Hari Om Tat Sat
Brahmaar Panamastoe