The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Een vraag die vanzelf opkomt is: “Welke mantra kan ik herhalen?” In de traditie werd men ingewijd door zijn goeroe. Men hield zich daarna altijd aan dezelfde mantra. In geval men japa in groep doet, kan men de mantra mee herhalen die op dat ogenblik wordt gebruikt.

Als er niemand is aan wie je om een inwijding kunt vragen, kun je een mantra kiezen volgens je eigen aanvoelen. Achter mantras gaat een bepaalde filosofie schuil.

Sommigen geloven dat men om de verlichting te bereiken de Ultieme Werkelijkheid moet dienen in de vorm van de wereld en van alle wezens. De mantra is dan veelal OM Namo Naaraayanaaya. Dit betekent: gebogen zij voor degene die zijn verblijfplaats heeft in ieder wezen. De belangrijkste lettergreep is raa. Als men die lettergreep schrapt, verliest de mantra zijn betekenis.

Anderen geloven dat men de wereld moet verzaken om de verlichting te bereiken. Dit is een goede filosofie als men er rijp voor is. De mantra is dan veelal OM Namah Shivaaya. Shiva betekent: voorspoed. De mantra betekent: gebogen zij voor degene die in wezen voorspoed is. De belangrijkste lettergreep is ma. Als men die lettergreep schrapt, verliest de mantra zijn betekenis.

De meest gebruikte Raamamantra is OM Shrie Raama Jaya Raama Jaya Jaya Raama.

De Krishnamantra is OM Namo Bhagavate Vaasoedevaaya (gebogen zij voor de bezitter van alle heerlijkheden, die aanwezig is in alle windstreken; letterlijk: de God of Deva van de windstreken).

Men kan over God ook mediteren als Moeder, voornamelijk in drie aspecten, namelijk als Sarasvatie, Lakshmie of Doergaa. Sarasvatie verzinnebeeldt wijsheid, kennis en kunst. Lakshmie verzinnebeeldt weelde, welzijn. Doergaa is haar verschrikkelijke vorm. Ze wordt voorgesteld zittend op een tijger. In haar talloze handen houdt ze allerlei wapentuig vast. In de schrift die aan haar is gewijd, de Devimahaatmayam, bevecht ze talloze demonen. Dit zijn de demonen die mensen soms een plaats geven in hun hoofd of hun hart. De mantras zijn: OM Shrie Sarasvatyai Namah, OM Shrie Mahaa Lakshmyai Namah en OM Shrie Doergaayai Namah.

Men kan over God ook mediteren als licht, als integriteit enz. Er zijn ook de Vedaantische mantras, zoals Soham (Ik ben Hem), Shivoham (Ik ben Shiva), Satchidaananda Svaroepoham (Ik ben in wezen Bestaan-Bewustzijn-Zaligheid).

Swami Sivananda gaf aan westerlingen soms de mantra OM Jesoenaathaaya Namah (gebogen zij voor Heer Jezus). Een boeddhistische mantra is: OM Mani Padme Hoem (Ik ben het juweel in de lotus). Een mantra van de sikhs is: Goeroe Goeroe Japana aur soepa svapana (herhaal de naam van de goeroe zelfs terwijl je slaapt). De mantra van Toekaaraama was: Raamakrishnahari.

Behandel de mantra met respect en houd hem geheim. Mensen zouden ermee spotten en dat ondermijnt het vertrouwen in de mantra. Hij is iets tussen jou, je goeroe en Dat wat hij belichaamt.