The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Omkaara shloka

Omkaara shloka
Meditatieve programma’s openen we vaak met de volgende shloka (een Sanskrit vers):

Omkaaram bindoesamyoektam
nityam dhyaayanti Yoginah
kaamadam mokshadam chaiva
Omkaaraaya namo namah
.

Omkaaram: letter OM; bindoesamyoektam: die verbonden is met het punt; nityam: die eeuwig is; dhyaayanti: zij mediteren; Yoginah: de Yogis; kaamadam: die geeft wat men begeert; mokshadam: die de verlossing geeft: chaiva (cha eva): en waarlijk, Omkaaraaya; voor die letter OM; namo namah: zij telkens weer gebogen.

Het onderwerp is: de Yogis, het staat dus in de nominatief, de eerste van de acht naamvallen. Het werkwoord is: mediteren. De Yogis mediteren over de letter OM of Omkaaram. Omkaaram is het lijdend voorwerp of de accusatief. Alle woorden in dezelfde uitgang van de accusatief hebben betrekking op de letter OM: ze is verbonden met het punt, ze is eeuwig, ze geeft wat men begeert en ook de verlossing. Omkaaraaya: voor de letter OM; dit is de datief van Omkaara. Namah is afgeleid van de werkwoordswortel nam, buigen. De uitgang ah van namah is stemloos. De na van namah is stemhebbend en maakt van de stemloze ah een stemhebbende o volgens de regels van de welluidendheid. Het woord wordt herhaald om aan te geven dat er telkens weer wordt gebogen.

Kaamadam: ze geeft wat men begeert. Dit mag niet verkeerd worden begrepen. Als je een tuin hebt, kun je niet zomaar verwachten dat er op zekere dag radijsjes, sla, aardappelen enz. groeien tenzij je hebt gespit, geplant en gezaaid, bemest en gewied. Als het weer meezit; kun je als de tijd rijp is oogsten. Zo is het ook in Yoga: er moet worden gewerkt en geoefend. Als de tijd rijp is, komen de vruchten van je inzet en geen ogenblik eerder.

Moksha betekent: verlossing. Je kent het gezegde dat de Waarheid je zal vrijmaken. De Waarheid is dat wat nooit verandert. Wat nooit verandert, is dat je in wezen iets hoogst wonderbaars bent. Zo wonderbaar dat er geen woorden voor zijn. Ik weet niet of het er nog staat boven de deur van de Indiase ambassade in Brussel, maar het stond er alleszins vroeger: “Satyam eva jayate. De Waarheid overwint voorwaar.”

Bindoesamyoektam, samen met het punt
Boven de Sanskrit vorm van de letter OM staat een punt. Het verzinnebeeldt de pranava of het zoemend geluid dat de energie verzinnebeeldt. Het punt betekent dat de klank nasaal is, dat wil zeggen dat hij door de neus gaat. Het halve maantje onder het punt wordt ardha chandra of halve maan genoemd. Het geeft aan dat de klank half nasaal is.

Song of OM
Swami Sivananda gebruikte alle middelen om zijn boodschap aan de man te brengen en om mensen te inspireren. Hij hield van zingen en muziek. Hij schreef vele filosofische liederen over alle facetten van Yoga. Hij schreef zijn liederen vaak op het ritme van mantras. Een zo’n lied is

Song of OM.

Within is OM, without is OM, everywhere is OM.
To the right is OM, to the left is OM, everywhere is OM.
In front is OM, behind is OM, everywhere is OM.
Above is OM, below is OM, everywhere is OM.
Meditate, meditate, meditate on OM.
Father, mother, friend, relative, Guru is OM.
Salutations to OM, prostrations to OM, adorations to OM. Hasanna to OM, glory to OM, victory to OM.  


Vertaling: Binnen is OM, buiten is OM, overal is OM, rechts is OM, links is OM, vooraan is OM, achteraan is OM, bovenaan is OM, onderaan is OM. Mediteer over OM. Vader, moeder, vriend, familie, Goeroe is OM. Gegroet zij OM, gebogen zij voor OM, aanbeden zij OM. Hosanna zij OM, glorie zij OM, de overwinning zij OM.