The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


OVER DE ISHTADEVA
OF DE ALLERHOOGSTE
Kabier

Waakzaam zit Hij in ieder mens
en richt diens daden.
Waar hij ook wenst te gaan,
Hij laat hem in zijn wijsheid.

God is de bron van het heelal.
Hij is de wortel van de schepping,
zoals het zaad van de boom het blad bevat
en ook de tak en de vrucht.

Zoals geur in het hart van de bloem
zo verblijft de Heer in jou.
Muskus zit in de navel van het muskushert.
Zoals het hert zoek jij Hem elders.

Verlos me van mijn onvolkomenheden,
O mijn goede Vader.
Als ik, uw zoon, verdorven ben
is schaamte dan niet uw deel?

De Heer verblijft in het hart van mensen
zoals de pupil in het oog.
Dwazen verwerven die wijsheid nooit,
ze zoeken Hem ver en nabij.

Zoals geur in het hart van de bloem,
zoals de weerspiegeling in een spiegel,
zo verblijft de Heer altijd
in het prieel van mijn geest.

Zegt Kabier, stil is de vienaa nu.
Haar snaren zijn gebroken en vergaan.
Wat kan de vienaa dan doen en hoe?
Die haar bespeelt, is niet langer onder de zon.

Wie hunkert naar de Heer in zijn hart
kan Hem daar zien.
Zoals in de spiegel kan Hij worden gezien,
maar niemand kan Hem grijpen.

De Heer heeft hoofd noch gezicht,
zelfs geen lichaam heeft Hij.
Subtieler dan bloemengeur
is zijn wezen dat is.

Het hele heelal is in Hem.
Toch is Hij onderscheiden en apart.
Zegt Kabier, hij vereert niemand dan Hem,
de hogere Kracht die is.

Door niemand gezien of gekend
is de rode kleurstof inmehadiebladeren.
Zo verblijft de Heer in ieder wezen,
maar uit ieders blik.

Kun je spelend en lachend de Heer verwerven
waarom zou je dan pijn hoeven te lijden?
Neen, hoop niet de Heer te winnen,
zo niet van begeerte, toorn en lust bevrijd.

God almachtig kan alles doen
wat geen mens ooit vermag.
Van bergen maakt Hij molshopen
en van molshopen bergen.

Met de wateren van de zeven zeeën als inkt,
met alle woudbomen als pen,
met het gehele aardeoppervlak als papier
kan Gods glorie niet worden beschreven.

De Heer verblijft in ieder wezen.
Niemand is van Hem beroofd.
Geloofd zij hij in wie
Hij zijn licht laat schijnen.