The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Ponder these Truths

TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA'S AASHRAM AAN DE GANGES

Groepsmeditatie in de vroege morgen maakt al sedert lang deel uit van het leven in Sivananda Aashram. Gewoonlijk wordt ze gehouden in het gewijde samaadhi-schrijn van zijne heiligheid Swami Sivananda Maharaj, stichter van The Divine Life Society. Ze omvat zingen, kiertan,goeroestotra, shaantipaath en stille meditatie, gevolgd door een boodschap van een van de oudere swamis.

Gedurende jaren waren deze gebedsstonden een dagelijks gebeuren, maar sedert de tachtiger jaren werden ze nog alleen gehouden bij speciale gelegenheden. Zo'n speciale gelegenheid was de verjaardag van Swami Chidanandaji op 24 september 1984. Tijdens zijn korte gelegenheidstoespraak zei hij: "Wat echt een wonderbaar verjaardagsgeschenk voor mij zou zijn, is dat jullie deze groepsmeditatie elke morgen zouden houden. En in dat geval beloof ik dat ik ze zal bijwonen telkens ik in de aashram ben en dat ik dan ook een boodschap zal geven."

Onmiddellijk bood een oudere swami aan de gebeden te leiden. De volgende morgen werden de groepsmeditaties in de vroege morgen hervat. Ze gingen tot vandaag door zonder onderbreking en zijn woord gestand, verzuimde Swamiji nooit ze bij te wonen als hij in de aashram was, ongeacht de staat van zijn gezondheid of het weer, en gaf hij zijn boodschap.

Vele aashrambewoners merkten op dat er een heel bijzondere kwaliteit was in deze toespraken. Ze voelden dat ze zo hulpvol en waardevol waren dat ze moesten worden gedeeld met anderen. Daarom werd begonnen met het opnemen en het maken van transcripties. Er werd geen poging ondernomen om ze om te zetten in een schrijfstijl. Veeleer werd gepoogd zo dicht mogelijk bij het gesproken woord te blijven, zodat Swamiji's spontane en geïnspireerde boodschappen overkomen zoals ze werden uitgesproken.

(uit de inleiding tot Ponder these Truths)