The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Trivakraa

Uit: Licht van Sivananda, april 2010, vol. 516

Trivakraa (met lange uitgang aa, want het gaat om een meisje) was een meisje wier schoonheid bedorven werd door een bochel. Ze werd door Krishna genezen. Dit wordt verteld in de Bhaagavata Poeraana (X 42). Het gebeurde in Mathoeraa waar Krishna en Balaraama, zijn halfbroer, heen waren gegaan om de tiran ten val te brengen.

Shrie Shoeka zei:
1. Op de koninklijke weg zag Krishna een mooi maar misvormd meisje, dat een kruik met sandelpasta en andere smeersels droeg. Om haar op te beuren zei hij lachend:

2. "Wie zijt gij, O dame met de welgevormde dijen? Voor wie is die kruik met smeersels bedoeld? Zeg ons de waarheid. Geef ons er wat van en ge zult spoedig worden gezegend met voorspoed."

De dienstmaagd zei:
3. "O mooie jongeling, ik ben de dienstmaagd Trivakraa (drievoudig misvormd, dat wil zeggen aan de nek, de borst en de lendenen). Ik word gewaardeerd door Kamsa voor de smeersels en de reukwaren die ik bereid. Wie anders verdient meer er te worden mee gezalfd dan u beiden?"

4. Met een hart bekoord door hun schoonheid, aantrekkelijkheid, bekoorlijke glimlach, zoete woorden en liefdevolle blikken smeerde ze hen met het smeersel dik in.

5. Met hun bovenlichaam bedekt met het smeersel waarvan de kleur verschilde van hun eigen kleur zagen ze er beiden nog stralender uit.

6. De glorierijke Heer Krishna die heel erg was ingenomen met haar besloot het op drie plaatsen misvormde, gebochelde meisje recht te maken en daardoor te tonen wat de vrucht ervan was dat men hem kon aanschouwen.

7. Hij drukte haar voet neer met zijn eigen voet, hield haar kin met twee vingers en opwaarts geheven handpalm vast en maakte haar lichaam volmaakt recht.

8. Onmiddellijk werd ze onder de aanraking van Krishna de lieflijkste jonge vrouw met alle ledematen recht en goed geproportioneerd, met brede heupen en zware borsten.