The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Twaalf verzen als middel tegen de illusie

Shankara

Verzaak, O dwaas, je mateloze dorst
naar het vergaren van goud en edelstenen;
wees tevreden met wat komt
door daden gesteld in vorige levens.
Geef je geest aan rechtvaardigheid
en kies onthechting als je wet.

Onthoud, rijkdom brengt maar smart;
waarlijk, er is geen vreugde in.
Een rijk man vreest zelfs zijn zoon;
dat is overal zijn deel.

Wie is je vrouw. En wie is je kind?
Vreemd waarlijk is deze sterfelijke wereld!
Wie ben jij? En wie is van jou?
Waar is de streek vanwaar je komt?
Broeder, overweeg dit alles.

Schep niet op over jeugd of vrienden of welstand;
sneller dan ogen kunnen knipperen, worden ze
je alle door de tijd ontstolen.
Verwerp de illusie van de wereld
en voeg je bij de tijdloze Waarheid.

Verzaak de vloek van lust en toorn;
verzaak begoocheling, verzaak hebzucht;
Onthoud wie je echt bent.
Dwaas zijn zij die blind zijn voor het Zelf;
ze lijden de kwellingen van de hel.

Maak van een tempel of een boom je thuis;
kleed je in het vel van een hert
en gebruik de naakte aarde als je bed.
Vermijd giften en zingenot.
Zou iemand falen in tevredenheid,
als hij is gezegend met een verzaking als deze?

Wees niet gehecht aan vriend of vijand,
aan zoon of familielid, aan vrede of oorlog;
als je streeft naar Vishnoe’s rijk,
zie dan alle dingen met gelijke blik.

Vishnoe alleen is het die verblijft
in jou, in mij, in alles.
Leeg van betekenis zijn je toorn
en het ongeduld die je vertoont.
Zie jezelf in alles,
reken af met verscheidenheid.

Beheers jezelf, beheers de adem,
onderscheid het tijdelijke van het Ware,
herhaal de heilige naam van God
en stil de rusteloze geest vanbinnen.
Leg je toe op deze universele regel met hart en ziel.

Onzeker is het leven van de mens
als regendruppels op een lotusblad;
de gehele mensheid valt ten prooi
aan smart en hebzucht en ziekte;
onthoud dit zonder mankeren.

Waarom bedroeven alle dingen je geest?
Heeft de rede je dan helemaal verlaten?
Heb je geen gids die je overeind houdt,
die je onderricht over leven en dood?

Koester de lotusvoeten van je goeroe
en zonder dralen bevrijd jezelf
uit de slavernij van de wereld;
beteugel je zinnen en je geest
en zie de Heer in je hart.

Dit dozijn verzen heb ik neergepend
om mijn leerlingen aan te sporen op hun pad;
tenzij een mens naar het Ware streeft
overtreffen zijn kwellingen de kwellingen van de hel.