The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


HET UNIVERSELE SPREEKT TOT HET UNIVERSELE

TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN VAN
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA'S AASHRAM AAN DE GANGES

De juiste manier voor het delen in dit vroege morgenuur is dat het Universele spreekt tot het Universele, niet een individu dat spreekt tot het ander individu. Dit is correct, want als het delen wordt ontvangen door de toehoorders als individuele, fysieke personen, dan heeft de psychologische staat die ze aldus aannamen in hun hoedanigheid van toehoorders reeds een barrière opgeworpen tegen de verheffende spirituele kracht van dat wat wordt gedeeld.

Dat wat wordt gedeeld wil je bewustzijn universeel maken, je opheffen uit jezelf en je plaatsen in de ware dimensie, die je normale en wezenlijk dimensie is, die van God, Godbewustzijn, goddelijk bewustzijn. Zodra je begint te luisteren als een individu is het gedaan: je maakt dan een barri¸re die van het delen een gehinderd proces maakt, gehinderd door jou, van jouw kant.

Want zolang de toehoorder luistert als een individu zijn er mentale instemming en onenigheid met dat wat wordt gedeeld. Er is dan een kritische ontvankelijkheid en een logische neiging tot oordelen: "Neen, wat die persoon zegt is onjuist."

Er zijn automatische psychologische processen waaraan we gewend zijn geraakt. Wanneer ons iets wordt gezegd is er geen spontane ontvankelijkheid, omdat we niet alleen een geest of een hart hebben, wij hebben ook een intellect. In het intellect is er het denkvermogen, dat wordt gevormd door studie en opvoeding, die meespelen in het denkproces. Het delen wordt dan door onszelf tenietgedaan.

Het is dan ook van wezenlijk belang dat de toehoorder in de juiste staat van bewustzijn verkeert, zodat hij ongehinderd kan delen wat wordt gedeeld door degene die deelt. Het komt dan tot jou zoals het komt van de gever. Het mag niet onderhavig zijn aan een menselijke individuele reactie. Het moet worden benaderd met een bovenmenselijke, onpersoonlijke respons.

Er is een wereld van verschil tussen respons en reactie. Een reactie is wat werd gedaan door de rijke jonge man die Jezus benaderde. Hij keerde zich bezorgd af toen Jezus hem zei alles te verkopen en hem te volgen. Een respons is wat werd gedemonstreerd door de simpele vissers tegen wie Jezus zei: "Volg mij." Onmiddellijk gingen ze erop in en volgden hem, terwijl de rijke jonge man, hoe oprecht ook, hoe eerlijk ook, hoe waar zijn verlangen en verwachting ook waren, zijn rijkdom niet kon opgeven en dus volgde er een reactie en geen respons. En de Meester had mededogen met hem.

Het is dan ook door te luisteren met het inzicht dat het Universele spreekt tot het Universele dat je in staat zult zijn het meeste voordeel te halen uit wat wordt gezegd. Indien het niet wordt gedaan in die zin dan gaat het doel van mijn komst hier verloren, het is dan gefrustreerd en niet productief. Indien je denkt dat een individu rechtstreeks tot jou spreekt, dan zullen verscheidene reacties van verscheidene individuen het resultaat zijn, al is alles wat ik wens te doen je te verheffen uit de begoocheling dat je beperkt bent tot een fysiek menselijk individu. Ik wens je weg te nemen uit dat en je mee te nemen op de vleugels van erkende waarheden naar een verheven, sublieme staat van hoger bewustzijn waarin je jezelf kent als een essentieel onderdeel van de Ultieme Werkelijkheid.

Wanneer we in onszelf, in ons innerlijke centrum van bewustzijn, inzien dat we deze staat van kosmisch Bewustzijn zijn, die behoort tot het ene, non-dualistische Wezen, dan is het proces van onze verlossing al in gang gezet. We worden opgeheven uit onszelf en in een goddelijke staat geworpen, zowel tijdwijs als ruimtewijs.

Dan zal onze respons, als we het op deze universele wijze aanvaarden, een spirituele, bovenmenselijke respons zijn. Het zal dan een respons zijn in onze eigen werkelijkheid, want we zijn bovenmenselijke, eeuwige, onsterfelijke spirituele werkelijkheden. Het is God die God roept als het ware, het water van de oceaan wenkend naar het water van de rivier, roepend: "Kom, wat doe je, je beperkt jezelf tot iets tussen twee oevers? Kom tot mij en geniet mijn uitgestrektheid, mijn onmetelijke diepte, mijn grootsheid!"

Het is dus het Universele dat spreekt tot het Universele. Indien mijn boodschap wordt gezien als een individuele boodschap, dan zal ze geen hogere respons opwekken. Ze zal slechts een reactie uitlokken, een psychologische reactie van het individu. Dat is hoe het is en dat is hoe het niet moet zijn. Van het Universele tot het Universele is een feit en dat moet worden begrepen. En dat is hoe het moet worden ontvangen, zo helpe mij God!