The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


VOLHARDING EN VERLANGEN LEIDEN TOT SUCCES

Wanneer spirituele gegadigden, zoekers en saadhaks leiding zoeken, wanneer ze verduidelijking en enige raad willen over hun moeilijkheden en twijfels, dan is het uiteindelijke advies dat hen wordt gegeven: "Waar je ook mee bezig bent, blijf het doen, maak het geleidelijk progressief. Doe het steeds meer. Vermeerder jesaadhanaa en zet door in je saadhanaa. Dit is de weg."

Ongeduld helpt op geen enkele manier. In elke reis moet je de afstand afleggen tussen waar je bent en je bestemming. Als je de bestemming spoedig wil bereiken, versnel dan je pas en verhoog je snelheid en leg elke dag een wat grotere afstand af dan je tot nu toe deed. Dit betekent dat je elke dag meer uren moet lopen dan je voordien deed. Indien je zes uur per dag liep, loop er zeven of misschien wel acht. Het is op die manier dat een reiziger sneller zijn doel bereikt.

Zo moet ook de zoeker in het spirituele leven, op het pad van saadhanaa, geleidelijk zijn oefening vermeerderen en erin doorzetten of het nujapa is of meditatie of studie of bidden tot de Heer of Hem zich herinneren tijdens zijn dagelijkse bezigheden en werk. Laat geen enkele twijfel een hindernis worden op je pad. Laat de twijfel er zijn, maar zet door met je saadhanaa met meer energie. Deze activiteit zelf helpt soms om de twijfel op te klaren. Wat we even voordien niet konden begrijpen, beginnen we nu duidelijk in te zien naarmate we met onze saadhanaa doorgaan en hem intenser maken.

Allen willen slagen in het spirituele leven. Dit is maar normaal en succes wordt bereikt door ons te houden aan onze spirituele saadhanaaen door hem te versterken. Blijf doen wat je aan het doen bent en doe het steeds meer. Dit is de ene zekere weg om uiteindelijk het doel van je leven te bereiken, een voortdurende, onophoudelijke beweging in de richting van het doel. Zet door en vermeerder je saadhanaadag na dag en je hebt de sleutel tot het bereiken van het grote Doel in handen.

Zo is het ook deze voortdurende en voorwaartse beweging die elke rivier uiteindelijk de oceaan doet bereiken. Welke hindernis er ook op haar weg komt, ze gaat er rond en stroomt voorwaarts. Onze ouden vergeleken deze voortgang ook met de stroom van olie die van de ene kruik in de andere wordt gegoten. Zoals de olie ononderbroken en voortdurend stroomt, zo zouden ook ons innerlijke spirituele leven en onze saadhanaa moeten zijn.

En houd ook je verlangen levend en laaiend. Mystici en heiligen hebben dit grote verlangen vergeleken met gebeurtenissen uit het dagelijks leven. Als je verlangt naar God, als je begeerte om Hem te ontmoeten even intens is als die van een ontrouwe vrouw om haar minnaar te ontmoeten, als je verlangen naar God even intens is als dat van een vrek die voortdurend denkt aan middelen om meer rijkdom te vergaren, als je verlangen naar God even intens is als het verlangen van een zinnelijk man die dag en nacht hunkert naar allerlei zingenot, dan zul je beslist de Godervaring bereiken, je zult van aangezicht staan met de Allerhoogste Werkelijkheid.

Dit is het wat een mysticus zei: "Als je de intensiteit van het verlangen naar God hebt van de volgende drie: het geheime verlangen van de ontrouwe echtgenote, het verlangen van de vrek, het verlangen van de zinnelijke mens naar zingenot en de Heer niet bereikt, dan ben ik verantwoordelijk. Ik garandeer het." Vele mystici zowel in het Oosten als het Westen belichaamden dit verlangen.

Het onderstreept het gezegde dat we niet lauwhartig mogen zijn. We moeten de verpersoonlijking zelf worden van dat verlangen. Dit is de innerlijke waarheid van alle spiritueel leven en saadhanaa. Dit moet de innerlijke inhoud zijn van het hart van de zoeker.

Wij moeten er diep over nadenken en worden bevoordeeld door deze waarheden over het mystieke leven, een leven van toewijding, volharding en verlangen. Moge de genade van het Goddelijke en de zegeningen van de heilige Meester ons in staat stellen zulke gegadigden en zoekers te worden en dit voor ogen te houden als onze maatstaf en ideaal.