The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN
DOOR SWAMI CHIDANANDA
IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM
AAN DE GANGES


WEES ALTIJD POSITIEF

Een van de favoriete uitspraken van Goeroedev, die hij zowel schreef als aanhaalde in zijn toespraken, was: “Wanhoop nooit. Nil desperandum.” Een dichter zei ooit: “Hoop ontspringt altijd aan het hart van de mens.” Een andere dichter zei: ”Zeg me niet op sombere toon dat het leven slechts een lege droom is.” Je bent hier gekomen om te streven en te verwerkelijken. Span je in. “Het hart vanbinnen. God vanboven.” Wees sterk. Wees vastberaden. Werk hard. Doe dit en je zult hulp krijgen van God. Dat is de betekenis van “het hart vanbinnen en God vanboven”. Koester in je hart het juiste gevoel en doe je best. Span je in en dan zal God je te hulp komen.

Tot een voorbarige conclusie komen, is niet rationeel. Het is irrationeel. Laat ik het oprecht proberen. Ik zal mijn best doen.” Als je geprobeerd hebt je uiterste best te doen en er niet in slaagde het doel te bereiken, dan verzeker ik je dat je niet hebt gefaald. Je mag dan geen succes hebben, maar je bent geslaagd. Je hebt menselijkerwijs je plicht gedaan. Omdat je geschapen bent naar Gods beeld en gelijkenis ben je geen bundel van negativiteit. God is alles dat positief is, alles dat voorspoedig, goed en mooi is. Er is geen negativiteit in God en jij bent geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Je hebt alles in jou dat positief is en dat slechts positief is. Je mag je goddelijke aard niet verloochenen. Bij elke stap, in alle dingen, moet je leven je goddelijkheid bevestigen.

Het is voor zo’n hart dat we moeten bidden tot de Heer: “Ik heb er alle vertrouwen in dat Gij mijn leider zijt, dat uw genade het licht en de kracht is die me in mijn leven dag na dag zal leiden. Met uw hulp is er niets wat ik niet kan doen. Met uw hulp, O Heer, zijn alle dingen mogelijk. En ik beschouw uw hulp als vanzelfsprekend, want Gij zijt genade. Gij zijt liefde en mededogen. Gij staat altijd klaar om uw genade te schenken aan alle oprechte zoekers. Daar ik hiervan zeker ben, zal ik me inspannen in het volste vertrouwen dat Gij helpt waar hulp nodig is.”

Hoop is een goddelijke eigenschap. Vastberadenheid is een goddelijke eigenschap. Het is een manifestatie van shakti. Het is dan ook onze plicht tegenover onszelf en tegenover God altijd het innerlijke in een positieve staat te houden. Het is onze plicht altijd een positieve kijk op de dingen te hebben. Het is onze plicht het leven altijd positief te benaderen en het is onze plicht altijd voorwaarts te gaan met in ons hart een positieve houding tegenover het leven en onze activiteiten. Dit is de juiste houding en die moet je aannemen. En dit zal je helpen te slagen in je leven.