The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Wat is echt succes?

Toespraken in de vroege morgen door
Swami Chidananda in de Samadhi Hall van
Swami Sivananda's aashram aan de Ganges

Wat is echt succes?

Uit een uiterst klein gedeelte van zijn onbeschrijflijke volheid stroomden ontelbare miljoenen, miljarden heelallen voort. In een oneindig klein fragment van dat Wezen ontstaan deze ontelbare heelallen, ze hebben er hun bestaan in en versmelten dan weer met zijn onpeilbare oneindigheid. Het wordt daarom transcendent genoemd, omdat Het buiten het bereik van het menselijk denken en redeneervermogen ligt.

En het meest verbazingwekkende feit is dat wat werd geopenbaard door een verlicht wezen: jievo-brahmaivanaaparah, jij bent niets anders dan Dat. Het is nog moeilijker deze ongelooflijke, onbegrijpelijke waarheid te begrijpen. Maar ze werd verklaard met zo'n vurige nadrukkelijkheid, overtuiging en verzekering dat ze onze aandacht prikkelt, vraagt en boeit, omdat ze wordt geruggensteund door de kracht en de inzet van persoonlijke verwerkelijking. Daaraan ontleent ze haar dwingende kracht.

Deze verklaring betreffende onze identiteit, onze eenheid met Dat, tat tvam asi (gij zijt Dat), is de grootste ontdekking en verklaring die ooit door een mens werd gedaan op deze planeet aarde. Ze is het toppunt van de menselijke ervaring. Ze toont aan hoe hoog het menselijke Bewustzijn kan reiken en ook dat ieder van ons in zich de kracht draagt om de grootste hoogte te bereiken. Ze is zowel heel vleiend als verbijsterend, doordat ze ons oproept deze mogelijkheid te benutten om van dit leven een succes te maken.

Wat is succes? Wat is echt succes? Is het deze verworvenheid die we succes kunnen noemen? Men zegt dat de echte opwinding en vreugde de reis zelf is en niet zozeer de bestemming. Zodra je de bestemming bereikt eindigen de opwinding, de vreugde en de zin voor avontuur en de dagelijkse nieuwe vergezichten. Er is niet langer de dagelijkse opwinding, de dagelijkse vreugde, het dagelijks enthousiasme, het dagelijks avontuur.

Er is iets in deze zienswijze die ons de reikwijdte en de mogelijkheid van een opwinding en een vreugde in de onderneming zelf openbaart, niet zozeer de verwerkelijking, maar de onderneming. De verwerkelijking kan haar eigen voldoening schenken, maar ze kan niet worden vergeleken met de dagelijkse, voortdurende ervaring van de vreugde die de gedane inspanning, de onderneming om een doel te bereiken verschaft.

Gezien vanuit dit gezichtspunt, op deze verfrissende manier, ligt succes in het vermogen zichzelf ten volle te geven en zijn leven te wijden aan deze grote onderneming. Dat op zichzelf is succes. Als je kunt beginnen aan deze grote reis, het pad van volmaaktheid en verlossing betreden en ermee doorgaan, met al de krachten die tot je beschikking staan, en aldus de totaliteit van jezelf en je leven te geven tot het einde, dan ben je glorierijk geslaagd. Daaraan is geen twijfel. Al het applaus van de hemelse wereld is voor jou. De hemelse wezens verheugen zich en God kijkt naar jou met grote vreugde, grote liefde, met grote voldoening voorwaar: "Waardig is waarlijk dit kind van Mij. Waardig heeft het de gift van het leven gebruikt, waard is het waarlijk als Mijn eigen te worden beschouwd."