The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN
DOOR SWAMI CHIDANANDA
IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM
AAN DE GANGES


Wees de meester van de geest en het intellect

De belangrijkste, heiligste en grootste van alle mantras in de Vedische religie is de Gaayatrie Mantra, de Brahma Gaayatrie Mantra waarin een jongen wordt ingewijd op het ogenblik dat hem het heilige koord wordt omgehangen. De mantra is een gebed voor verlichting en verheldering van het intellect. De laatste regel bidt hiervoor tot de Allerhoogste: “Wees zo genadig ons intellect te verlichten.”

Maar als het intellect zijn onafhankelijkheid verliest en wordt overwonnen en gecontroleerd door de geest met al zijn grillen, fantasieën, inbeeldingen, intriges en verwachtingen schiet het geleidelijk te kort als leidinggevende factor. Door toe te geven aan de geest verliest het intellect immers zijn superioriteit en wordt zijn status er een van te worden gemanipuleerd. Hij is dan niet langer een instrument van het intellect.

Dit is niet zoals het moet zijn en het is de bron van veel rampspoed, moeilijkheden, hinder en ergernis. We moeten dan ook alert en voorzichtig zijn en altijd onze innerlijke staat oberveren. We moeten doen wat we kunnen om van ons intellect onze superieure, leidinggevende en beslissende factor te maken en we mogen niet toelaten dat hij wordt beheerst en overwonnen door de geest. De grote Gaayatrie Mantra zegt: “Verlicht ons intellect.” Dat is onze beste vriend.

Nadrukkelijk ja! Er is een uitweg. Gelukkig voor ons is er een factor hoger en superieur aan zowel de geest als het intellect, die samen onze psyche vormen. En die derde factor, die zelfs hoger is dan het intellect, is een stille getuige van zowel de geest als het intellect.

Hij is een getuigende factor die apart staat. En door zijn unieke positie als iets apart, kan hij op zichzelf zijn integriteit bewaren, wat het intellect niet kan. Hij is dus in een positie om niet alleen het intellect, maar ook om de geest te besturen en te leiden. Als zijn krachten worden ontwikkeld, wordt deze factor de cruciale of belangrijkste factor.

Deze getuigende factor is het Bewustzijn, de adem van God. Hierin ligt onze oplossing. Vereenzelvig je met deze derde factor, deze belangrijke factor, deze getuigende spirituele factor. Weiger te worden betrokken in een staat van vereenzelviging met het lichaam, weiger te worden betrokken in een staat van vereenzelviging met de geest, zelfs met het intellect en zelfs met de psyche.

Eis je gerechtigde rol op! Speel je gerechtigde rol. Neem de leiding. Sta stevig vast in deze rol. Voer hem uit. Laat hij het belangrijkste in je leven en in je dagelijkse activiteiten zijn. Hierin ligt je echte welzijn. Hierin ligt echt innerlijk succes. Mogen God en Goeroedev ons helpen dit te doen!