The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


SATSANG

2 Hara Om Om om

Hara Om Om Om Hara Om Om Om Hara Om Om Namah Shivaaya
Hara Om Hara Om
Hara Om Namah Shivaaya
Hara Om Namah Shivaaya

Hari (Krishna) Hij die het lijden wegneemt
Ik groet dat Bewustzijn dat Shiva wordt genoemd