The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Zenuwsterkende oefeningen

ZENUWSTERKENDE OEFENINGEN

Ik leef waar de duisternis verdween
en waar ik gelukkig ben.
Ik maak me geen zorgen om komen en gaan,
ik ben voorbij elke visie,
boven alle sferen.
Zijn Geest leeft in mijn ziel.
Moektaa zegt: Hij is het enige tehuis van mijn hart.
Moektaabai

Moektaabai had geen zenuwsterkende oefeningen nodig. Maar niet iedereen is een Moektaabai. Vooral in deze tijd kan men ze goed gebruiken. Een inspanning doen met ingehouden adem werkt zenuwsterkend. Je kunt volgende oefeningen af en toe inlassen in je oefenschema in het begin of op het einde voor de ontspanning of je kunt ze ook op een ander ogenblik doen. Maar doe ze evenwel niet met een volle maag. Ze verluchten de longen en geven ze ook oefening. Ze wakkeren de bloedsomloop aan. Ze werken, zoals Swami Sivananda zei, als een pick-me-up. De eerste vier oefeningen worden uitgevoerd in spreidstand, de vijfde wordt in buikligging gedaan en de zesde in zithouding. Herhaal ze enkele keren. Maar doe het kalm aan: take it easy, don't be lazy.

1. Hef de armen zijwaarts boven het hoofd. Leg de handpalmen tegen elkaar. Houd de adem een tijdje in. Laat de armen uitademend zakken.

2. Hef de armen voorwaarts tot op schouderhoogte met de handpalmen naar beneden. Houd de adem in en zwaai de armen op schouderhoogte drie- tot vijfmaal op een energieke manier rugwaarts en terug. Laat krachtig uitademend de armen zakken.

3. Hef inademend de armen voorwaarts op schouderhoogte met de handpalmen naar elkaar toe. Houd de adem in en molenwiek enkele keren met de armen opwaarts en rugwaarts en daarna in de andere richting. Laat krachtig uitademend de armen zakken.

4. Zet de handen op de heupen. Adem diep in. Buig uitademend voorover. Kom inademend overeind en houd dan de adem enkele tellen in. Buig dan uitademend achterwaarts. Kom inademend overeind en houd de adem enkele tellen in. Buig uitademend naar rechts. Kom inademend overeind en houd de adem enkele tellen in. Buig uitademend naar links. Kom inademend overeind en houd de adem enkele tellen in.

5. Lig nu op de buik. Zet de handpalmen onder de schouders op de grond. Adem in en houd de adem in. Druk het lichaam gestrekt op. Kom langzaam neer. Herhaal dit een drietal keren. Adem de laatste maal krachtig uit terwijl je neerkomt.

6. Zit in een stevige zithouding. Adem in met korte teugjes tot de longen helemaal gevuld zijn. Houd de adem enkele tellen in en adem dan zo langzaam mogelijk uit.