The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Zoek Het Onbekende

TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN DOOR
SWAMI CHIDANANDA IN DE SAMADHI HALL VAN
SWAMI SIVANANDA'S AASHRAM AAN DE GANGES

Hulde zij U, Gij eeuwige, aldoordringende, allerhoogste Goddelijke Werkelijkheid, Gij die voorbij het denken en de spraak reikt, die buiten het bereik ligt van het menselijk intellect, van logische, intellectuele speculaties en redeneringen, Gij die een onbeschrijfbaar, onverwoordbaar Beginsel zijt dat alleen kan worden ervaren in de diepte van onze eigen ziel, Gij die alleen kunt worden ervaren door degenen die Ge verkiest om die ervaring te ontvangen en Uzelf aan te openbaren! Moge uw goddelijke genade op ons allen rusten.

Liefdevolle aanbidding tot de vereerde en beminde heilige Meester Swami Sivanandaji Maharaj, die ons de wetenschap van het Onbekende leerde, de wetenschap van de Ziel of de wetenschap van de ultieme, alles overstijgende Absolute Werkelijkheid. Mogen jullie allen deze goeroekripaa (genade van de spirituele leraar) en zegeningen blijven ontvangen.

Reik altijd naar het Onbekende! Wees niet voldaan met je huidige spirituele verworvenheden, je spirituele vooruitgang of wat je hebt bereikt. Ga door! Blijf altijd opwaarts gaan. Blijf altijd proberen voorbij de huidige staat die je bereikte, voorbij je huidige verworvenheid, bewustzijn, ontplooiing en ervaringen te gaan. Daarin ligt het geheim om de hoogste Ervaring te bereiken.

Voorbij onze drie lichamen, fysiek, mentaal en oorzakelijk, is er een subtiel bovenlichamelijk Beginsel dat de werkelijkheid is die we zoeken. Dat is de schat, de parel van onschatbare waarde, het Koninkrijk der hemelen in jou. Voorbij de vijf scheden (het lichaam, de levenskracht, de geest, het intellect en de zaligheidschede) is er Iets dat de subtiele beginselen van de zichtbare alsook van de onzichtbare scheden overstijgt. Het is geen superschede, het is een supraschede. Het is in het geheel geen schede. De scheden worden achtergelaten. Laat de scheden achter jou en bereik Dat wat ze overstijgt.

Voorbij de drie staten van waken, dromen en de diepe slaap is er Iets dat deze staten overstijgt. Dat is de Ene die deze drie staten ervaart, dat is degene die waken, dromen en de diepe slaap ervaart. Probeer deze ervaring te zoeken, te vinden en te kennen. In deze kennis ligt de sleutel tot bovenbewustzijn, tot het overstijgen van de drie staten van bewustzijn, die binnen het bereik van de menselijke ervaring liggen.

Voorbij de talloze, verscheidene, menigvuldige namen en vormen en voorbij de menselijke wereld, deze uiterlijke wereld en de ruimte voorbij de zon, de maan en de sterren, voorbij dat alles, voorbij alles dat hier wordt gezien met microscopen en telescopen, is er Dat wat al deze manifestaties van de vijf elementen aarde, water, vuur, lucht en ether overstijgt. Zoek dat Iets dat de vijf elementen die we kennen overstijgt. Daarin ligt de sleutel tot verlossing.

Voorbij het geziene is het Ongeziene. "Zien is geloven", zegt men. De Werkelijkheid is veel werkelijker dan het geziene, dan de eindige, relatieve werkelijkheid van de menselijk ervaring. Ga dus voorbij het geziene en probeer het subtiele Ongekende te kennen. Dat is de wetenschap en de kunst die je zal toelaten het zichtbare te overstijgen en die je zal meenemen naar het subtiele domein van het Onzichtbare.

Zoek daarom altijd Dat wat voorbij alles reikt. Wees altijd een zoeker van Dat wat voorbij de gewone ervaring reikt, Dat wat voorbij alles ligt dat we hier kennen. Wees een zoeker van het ongeziene, ongekende, onzichtbare, alles overstijgende Ene. Zoek Dat wat voorbij alles is. Wees altijd op zoek naar het Onbekende. Zet je altijd in om te ervaren wat alles overstijgt. Overstijg jezelf en vlieg hoog in het hoogste rijk van dat wat voorbij alles reikt.