The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


ADEMOEFENINGEN

Het loont beslist de moeite
Wie door geduldige oefening de volledige Yoga-ademhaling heeft geleerd, zal daar heel zijn leven profijt van hebben. De ademhaling is immers het beste medium om de zenuwen te versterken, om het hart veel langzamer en veel krachtiger te laten kloppen, om de hartwand goed te doorbloeden, om de bloedvaten te doen verwijden of, om het allemaal in één keer uit te drukken, om het algemeen gevoel van welbevinden met stukken te verbeteren. Ziekte zal veel minder kans krijgen en stress zal zijn hielen tonen. Maar laat het na een tijd niet verwateren. Als je wijs bent, ga er elke dag voor zitten met de benen gekruist.

Denk nu niet dat ik boeken achterna praat. Helemaal niet. Ik schrijf uit mijn eigen ervaring.

Tellen
Je moet met de ademoefeningen geen uren bezig zijn, want overdrijving schaadt.

Zodra je de volledige ademhaling onder de knie hebt, is de volgende stap dat je de duur van de in- en de uitademing verandert. Ook hier zijn geduld en regelmatige oefening zonder overdrijving de sleutel tot het succes.

Tel de duur van de inademing heel langzaam: OM1 OM2 OM3 enz. Adem bijvoorbeeld tien tellen in. Is dat teveel, maak het dan korter, want het moet altijd aangenaam en gemakkelijk blijven. Adem twintig tellen of het dubbele van de inademing uit. Ook de uitademing moet heel langzaam gebeuren, zonder horten en stoten.

Sommigen hebben er baat bij te ademen met een licht geruis in de keel. Dit heet oejjaayie. Dit betekent: wat de overwinning geeft. En dit is geen Oosterse overdrijving.

Het probleem met de spijsvertering ligt vooral bij de doorgang van het voedsel en met de uitscheiding van de afvalstoffen. Als die probleemloos verlopen, verloopt ook het vullen probleemloos.

Omdat de uitademing belangrijker is dan de inademing maakt men ze dubbel zo lang. Als je dit een tijd met gemak kunt doen zonder buiten adem te raken, dan ben je klaar voor de volgende stap, namelijk wisselend ademen.