The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


ADEMOEFENINGEN

Wisselend ademen
Zit in een vaste en gemakkelijke zithouding. Houd de rug recht, strek hem goed boven het bekken. Ontspan zo goed mogelijk.

Sluit het rechterneusgat met de duim van de rechterhand. Adem links uit, adem links in; sluit nu het linkerneusgat met de pink en de ringvinger (houd de wijsvinger en de middenvinger in de handpalm gebogen). Open het rechterneusgat en adem rechts uit, adem rechts in; sluit het rechterneusgat, open het linker neusgat en adem links uit. Dit is één ronde. Doe vier dergelijke rondes.

Vishnoemoedraa
De houding van de rechterhand en de vingers wordt Vishnoemoedraa genoemd. Dit betekent: zegel van Vishnoe. Vishnoe betekent: de Aldoordringende. Dit is een naam van de Ultieme Werkelijkheid. Het is de tweede naam uit de beroemde hymne uit het Mahaabhaarata-epos, de Vishnoesahasranaama, De Duizend Namen van Vishnoe. De hymne begint als volgt: "Vishvam Vishnoer Vashatkaaro, Hij is universeel, Hij is aldoordringend, Hij is de steller van alle offers."

Naadieshoeddhi
Dit wisselend ademen leidt uiteindelijk tot een oefening die Naadieshoeddhi wordt genoemd. Dit betekent: het zuiveren van de energiebanen, waarover later meer.