The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2001

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2001, Vol. 425
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Met zijn tijd mee

De website: Eerst verschijnt het embleem: een blauwe lotus met in zijn centrum boven de golven van de zee een rood OM-teken, zoals het in het Sanskrit wordt geschreven. De lotus verzinnebeeldt Yoga: hij groeit in de modder, maar wordt er niet door bezoedeld. De Yogi is in de wereld, maar hij is niet van de wereld, betekent het. Het OM-teken verzinnebeeldt de onveranderlijke Werkelijkheid aan de basis van alles wat verandert en vergaat, het ene Bewustzijn in waken, dromen en droomloos slapen. Bovenaan staat in het embleem: The Divine Life Society (DLS) en onderaan: Yoga Vedanta Aalst.

Het eerste probleem

Wat is Vedanta eigenlijk?

Swami Sivananda was een Vedantin en meer bepaald een Advaita Vedantin. Advaita wordt doorgaans vertaald als non-dualistisch. Dvaita is afgeleid van dvi, wat twee betekent. De a drukt een negatie uit: niet-tweeheid. Goeroedev was een heel actief man: hij schreef elke dag, ontving bezoekers, leidde de Aashram, maakte opnamen van zijn liederen en kiertans (het meditatieve zingen), waar vele mensen nu heel blij mee zijn. Maar geregeld trok hij zich uit alle activiteit terug. Bij zo'n gelegenheid placht hij te zeggen: "Naaham na toem daftar goem." Hij bedoelde ermee: "Noch ik noch jij, het kantoor is gesloten." Toen hij getroffen werd door een beroerte op het einde van zijn leven, gaf hij het schrijven niet op. Elke dag riep hij een discipel, die pen en papier moest nemen en moest opschrijven wat Goeroedev hem dicteerde. De laatste zin die hij dicteerde was: "Happiness comes when the individual merges in God. Het geluk komt als het individu versmelt met God."
Ik zou nu allerlei geleerde theorieŽn kunnen ontwikkelen, maar dat is al meer dan genoeg gebeurd. De vraag is: wat betekent voor mij Vedanta in het dagelijks leven en wat kan het voor jou gaan betekenen?

De tegenstelling

De oorzaak

De oorzaak van de moeilijkheid is vereenzelviging. Zodra je 's morgens wakker wordt, vereenzelvig je je met je lichaam, met een partner, met je kinderen, met je werk enz.

De geest

De moeilijkheid van het hele probleem is de geest.

Dť moeilijkheid

Het probleem is dat de geest niet in staat is de ultieme waarheid te vatten.

Uitkijken naar volgend nummer

De wijze die meest over Advaita Vedanta geschreven heeft en wiens werken al jarenlang tot mijn dagelijkse lectuur behoren is Shankara. Ik vertaalde Swami Sivananda's korte levensbeschrijving van Shankara om hier in een paar afleveringen te verschijnen.

N.

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

- De glorie van Raamnaam

- Waarom liet je Raamnaam achterwege?

- Drink de Naamnectar

- Tot de tong

- Eeuwige lekkernij

- Een hemlse Balsem