The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2002

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2002, Vol. 436
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

-Een woord van aanmoediging

India is het land van Yoga. En dat is al sedert duizenden jaren zo. Tot op de dag van vandaag. Ik zag op tv de grondoefeningen met hoepel en linten in het wereldkampioenschap turnen voor dames. Wat die kleine meisjes met hun frêle lichaam doen, grenst aan het ongelooflijke. De Yogahoudingen zijn voor hen minder dan kinderspel. Ze draaien er hun hand nog niet voor om. MaarÖ dat betekent niet dat ze in Yoga zijn, want dát is iets totaal anders. En nu heb ik het over iets dat voor de mensen van deze tijd helemaal niets betekent. Opdat het wel iets wil gaan betekenen, is een totale ommezwaai nodig.

-100jaar

Een verhaal dat ik al lang niet meer vertelde, kwam me vorige november tijdens een les in de Yoga Academie weer in gedachten. November is immers een maand die vanzelf de geest in dat soort groeven doet werken. Toen God mensen en dieren had geschapen, gaf Hij ze allemaal veertig jaar. De eerste die zich kwam beklagen was de mens, die veertig jaar veel te weinig vond. God zei hem even te wachten. Hij zou zien wat Hij kon doen. De tweede die kwam klagen was de os. Die vond veertig jaar veel te veel: "Ze hebben mijn edele delen weggenomen en de hele dag moet ik rondjes draaien om de molenstenen in beweging te houden. Het is geen leven. Twintig jaar is meer dan genoeg", zei hij. De derde was de hond. De vierde was de aap. Ze vonden alle twee dat veertig jaar veel te veel was. Twintig jaar was meer dan genoeg. God riep de mens en zei dat het probleem was opgelost: "Je krijgt veertig jaar van Mij, twintig van de os, twintig van de hond en twintig van de aap." Om die reden gaat alles betrekkelijk goed de eerste veertig jaar. Het is de van God gegeven leeftijd. Dan kom je terecht in de leeftijd van de os. Je kinderen worden groot, je moet werken als een os om rond te komen. Van zestig tot tachtig is de leeftijd van de hond: je krijgt nog een plaatsje naast de kachel als je geluk hebt. Van tachtig tot honderd is de leeftijd van de aap: ze steken je ergens weg achter vier muren in een of andere instelling. Ik zag het volgende op tv. Aan de bewoner van een bejaardentehuis vroeg een verslaggever hoe hij het stelde. De bejaarde man antwoordde: "Ik mag niet klagen, maar wacht tot ik mag klagen."

-Karma

-Verscheidene Yogas

Deze wereld wordt door de wijzen ook saadhanabhoemi genoemd, plaats waar men saadhanaa doet. Saadhanaa is systematische oefening. Er zijn verscheidene Yogas, zoals Hatha Yoga, Raaja Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, Kriyaa Yoga, Japa Yoga, Gnyaana Yoga, Integrale Yoga enz. Het is allemaal Yoga, alleen het uitgangspunt verschilt.

-De blauwdruk van Yoga

-Oogoefeningen

-Vragen beantwoord

Lage rugpijn

Roken

Moedraas

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

-LEEF IN HET HEDEN

Vandaag wordt gisteren.

Gisteren is het geheugen van vandaag.

Het is slechts een herinnering.

Morgen is de droom van vandaag.

Het is slechts een verlangen.

Leef alleen in het solide heden.

Wis gisteren en morgen uit.

In God is er verleden noch toekomst.

Hij is slechts heden.

Het heden alleen is de solide werkelijkheid.

-WEES JE EIGEN REDDER

Zelfvertrouwen is de grootste deugd.

Wil niet altijd op iemand steunen.

Betrouw op je eigen Zelf.

Er is een magazijn van kracht en wijsheid in jou.

Boor de innerlijk bron aan.

Zoek geen uiterlijke hulp of toevlucht.

Wees je eigen redder.

Niemand kan je redden.

Wees een licht voor jezelf.

Oeddharet Aatmaanaa Aatmaanam:

Verhef het zelf door het Zelf.

-TREK GEEN VALS GEWAAD AAN

-HERHAAL DE HEILIGE NAAM

-HOUD HET ROER STEVIG IN HANDEN

-DOOD DIT MINDERWAARDIGHEIDSCOMPLEX

-HINDERNISSEN IN SAADHANAA

-WEG NAAR ONSTERFELIJKHEID

-HET GEHEIM VAN DE OVERVLOED

-JE BENT DE MEESTER VAN JE LOT

Zaai een daad en oogst een gewoonte.

Zaai een gedachte en oogst een gewoonte.

Zaai een gewoonte en oogst een karakter.

Zaai een karakter en oogst een lot.

Jijzelf bent de maker van je lot.

Verander je wijze van denken.

Vernietig alle begeerten.

Denk: "Ik ben niet het lichaam.

Ik ben aldoordringend, onsterfelijk Aatman of Zelf."

Je lot is nu veranderd.

wordt voorgezet