The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2003

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2003, Vol. 446
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Gaayatrie Mantra

Tijdens de viering van ons veertigjarig bestaan in Oostende in december van vorig jaar had ik de studie van de Gaayatrie Mantra op het programma gezet. We bestudeerden de mantra, leerden hem correct uitspreken en herhaalden hem een tijd bij wijze van meditatie. Ik vond het nuttig er nu ook iets over te schrijven.

Mantra betekent: beschermer van het denken (mananaat trayate iti mantrah: wat door herhaling beschermt is een mantra). Een mantra beschermt de geest tegen negatieve invloeden van buiten uit en tegen negativisme dat uit hemzelf voortkomt. Dit is de Gaayatrie Mantra:

Om bhoer bhoevah svah tat savitoer varenyam bhargo devasya dhiemahi dhiyo yo nah prachodayaat.

Over de uitspraak: oe wordt kort uitgesproken; oe wordt lang uitgesproken; o en e zijn altijd lang; i is kort, ie is lang; bh en dh zijn geaspireerde letters: de b en de d worden gevolgd door een aangeblazen h; de y wordt uitgesproken als onze j.

De naam

Het metrum

Woord-voor-woordvertaling

Om: Parabrahman, het Absolute, de Ultieme Werkelijkheid

bhoer: het grofstoffelijke heelal

bhoevah: het subtiele heelal

svah: het causale heelal

tat: Dat, het hoogste Zelf

savitoer: de Zon, maar niet de zon aan de hemel, maar de basis van alle licht of het zelflichtende

varenyam: de beste van alle dingen, het meest begerenswaardige, de hoogste zaligheid

bhargo: schittering, licht, luister en dus verdrijver van de onwetendheid en van alle tekortkomingen

devasya: goddelijk, stralend, in wezen Bewustzijn

dhiemahi: wij mediteren

dhiyo: intellecten

yo: die

nah: onze

prachodayaat: verlichten

Vertaling

Wij mediteren over de glorie van de eerbiedwaardige schepper van dit heelal, die de onwetendheid verdrijft. Moge Hij ons intellect verlichten.

Negen namen en vijf delen

Uit de Thiroekkoeral

Kiertan

Het infarct

Bijadem

Oejjaayie

Adembewustzijn

Soham

Nog over Kiertan

Voor de benen

Uit de Bhaagavata Poeraana : hfst. XXIII

3x Nieuw initiatief

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

WETENSCHAP EN RELIGIE

MATERIALISTEN EN VEDANTINS BROEDERS

wordt voorgezet