The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2004

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2004, Vol. 456
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

DE YOGA VAN DE VERBAZING VAN EEN LEZER

Een lezer bestelde onze uitgave van de Bhagavad Gietaa. Hij liet zich in september 2003 inschrijven in de cursus Yoga Academie (YA2003). Hij zei me dat hij toen hij ons boek ontving heel verbaasd was dat in een publicatie die werd aangekondigd als Yogaboek bij uitstek geen Yogahoudingen te vinden zijn. Hij heeft niet helemaal gelijk, want in hoofdstuk VI, De Yoga van Meditatie, vind je de beschrijving van de zithouding, die de beste van alle Yogahoudingen is:

Laat hem de romp, het hoofd en de nek rechtop en onbeweeglijk houden, rustig starend naar de top van de neus, zonder rond te kijken. 13

De goenas
De oude wijzen waren zich van het bovenstaande heel goed bewust. Het is dan ook vanzelfsprekend dat het in hun filosofie aan bod komt. In boeken over Yoga kom je geregeld het woord goena tegen. Goena betekent: eigenschap, maar eigenlijk gaat het over trilling, vibratie. Er zijn drie goenas: sattva, rajas en tamas. Aangezien alles wordt gekenmerkt door beweging of door trilling is de aard van die trillingen belangrijk.

Yogaschrift
Het lichaam is vaak een sta-in-de-weg. Het kan talrijke ziekten huisvesten. Het kan op vele manieren mankementen vertonen. De oude wijzen hebben ons dan ook een systeem gegeven dat met de minst mogelijke inspanningen het lichaam sterk en de geest rustig maakt en hun weerstand verhoogt. Ze noemden dit systeem Hatha Yoga. Tijdens een lezing, lang geleden in Antwerpen, zei Swami Chidananda: "The body is more than flesh and bones. Het lichaam is meer dan vlees en beenderen." De vertaler vertaalde en de zaal fleurde er ogenblikkelijk van op: "Het lichaam is meer dan vlees en bonen." Voor oosterlingen is het lichaam energie. Al hun gezondheidssystemen en geneeswijzen zijn op dat inzicht gebaseerd.

Meditatie over de Gietaa
Alvorens de Gietaa te reciteren of te bestuderen, wordt eerst Gietaadhyaanam (Meditatie over de Gietaa) gelezen. Dit is belangrijk, omdat het als het ware de geest opwarmt voor de studie, maar vooral ook omdat erin wordt aangegeven hoe de Gietaa moet worden benaderd. Men mediteert over de ultieme bron van de Gietaawijsheid, over haar plaats in de epische literatuur, over de schrijver van de Gietaa en over de essentie van haar inhoud. De Bhagavad Gietaa wordt benaderd als een liefdevolle moeder (amba): "Amba tvaam anoesandhaami. Over u, O Moeder, mediteer ik."

AFORISMEN
VOOR MEDITATIE

Swami Sivananda

INDIA

Toen ik drie jaar geleden terugkeerde uit India zag ik dat bezoek als mijn laatste, maar uiteindelijk liet ik me toch weer overhalen om deel te nemen aan de internationale kerst- en nieuwjaarsretraite 2003 in Goeroedev Swami Sivananda's aashram aan de Ganges en de voet van de Himalayas. Ik ging vooral met het verlangen Swami Chidananda nog eens te zien.

GOD

Swami Chidananda

Er is slechts één hogere, alles overstijgende Werkelijkheid. Ze is één en non-dualistisch. Waar de wereldreligies dus ook mogen over spreken, waar ze ook mogen naar verwijzen en wat ze ook mogen verheerlijken, is slechts die ene Werkelijkheid. Wat de verschillende Schriften ook mogen beschrijven en bespreken, is slechts die ene Werkelijkheid. Welke gebeden ook, in welke taal ook, alle zijn ze gericht tot die Ene alleen. Want slechts Eén bestaat.

Wat is deze God die allen zoeken? Wie is deze God? Waar is deze God? Een Sanskritshloka zegt: "God is niet in marmer, niet in graniet; noch in metaal, noch in hout; noch in klei." En het vers eindigt met deze regel: "God is aanwezig in wat je over Hem denkt, in wat je over Hem voelt."

EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

OUDE-MANNENKOPSTAND

"Mensen denken dat Yoga betekent dat je op je hoofd leert staan", zei Swami Satchidananda, "maar het is veeleer op je voeten leren staan." Dit is heel juist, maar het betekent toch niet dat je niet op je hoofd zou mogen leren staan.

Vertaling van Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 212 tot 227