The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2005

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2005, Vol. 466
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

YOGAFILOSOFIE

Wegwijs in enkele moeilijk woorden††††††††
In het januari- en februarinummer verscheen mijn vertaling (uit het Engels) van hoofdstuk VIII van de Gnyaaneshvarie, de beroemde commentaar op de Bhagavad Gietaa door de grote wijze uit de dertiende eeuw, Gnyaanadeva. De Bhagavad Gietaa of het Lied van de Heer is een bron van Yoga, die haar oorsprong vindt in de wonderbare epische literatuur van India, meer bepaald in het monumentale Mahaabhaarata-epos. Hoofdstuk VIII van de Gietaa is een intrigerend hoofdstuk, dat handelt over de paden van het licht en van de duisternis, of de paden die Yogis volgen als ze hun lichaam afleggen. Het pad van de duisternis is het pad van terugkeer. De Yogis die dit pad volgen worden later opnieuw op aarde geboren. In de Yoga Academie zijn daar altijd zoveel vragen over dat ik het een goed idee vond om Gnyaanadeva's commentaar te vertalen. Maar over de termen die in het begin van het hoofdstuk worden gebruikt, blijven toch nog vragen komen. Laat ik ze dus toelichten.

Arjoena zei:††††
1. Wat is dat Brahman ? Wat is adhyaatma ? Wat is handeling (karma), O beste onder de mensen ? Wat wordt bedoeld met adhibhoeta ? En wat wordt adhidaiva genoemd?

2. Wie en hoe is adhiyagnya hier in dit lichaam, O Madhoesoedana? En hoe moet u, op het ogenblik van de dood, door de zelfbeheersten worden gekend?

Brahman†

Karma

Het vanbuiten†

Het vanbinnen†

Het vanboven††

Het offer††

De gebruiksaanwijzing†††††††††††
Als je moet werken met een apparaat dat je grote diensten bewijst in je werk, maar waar ook moet worden mee omgesprongen op een omzichtige wijze, omdat je bijvoorbeeld anders levensgevaarlijke kwetsuren kunt oplopen, dan heeft de fabrikant van het apparaat ongetwijfeld voor een goede handleiding gezorgd. Jij kunt immers niet alleen schade oplopen, maar ook het apparaat kan stuk gaan als je er niet juist mee omspringt en niet de vereiste maatregelen treft. Zo kreeg ook de mens een handleiding mee toen hij dit wonderbaar vermogen ontving. In die handleiding staat dat hij van zijn leven een yagnya of offer moet maken. Offer je hele leven, je woorden, je daden, je gedachten, je verworvenheden, zeiden de oude wijzen, op het altaar van het goddelijke, dat verschijnt in de vorm van de hele schepping. Leef niet voor jezelf alleen.

De verlichting††††
De wereld is een tranendal. Hij is vol van lijden. Maar hij wordt ook saadhanaabhoemi genoemd. Dit betekent dat hij een plaats is waar je een spiritueel leven kunt leiden en de verlichting bereiken.


OVER DE WERVELKOLOM

vervolg
Achterwaartse buigingen††

Hun effect††

Krokodilhouding††

Het middenrif††

Boothouding

Allerlei††

Plaats in het oefenschema†††††††††††
Door het feit dat achterwaartse buigingen op zo'n intense manier bloedzuiverend werken, plaats ik ze steevast vooraan in het oefenschema, na de inleiding en de evenwichtshouding, zoals de Boomhouding (vrikshaasana) of de Houding van de koning van de dans (Shivanataraajaasana).


YOGA

Lezingen van Swami Chidananda gehouden in de vijftiger jaren in de
Yoga Vedanta Forest Academy in Goeroedevs aashram

SAADHANAA VOOR MANONAASHA

DE GEEST REINIGEN

ZIE KLEINE VERGISSINGEN NIET
OVER HET HOOFD

GROTE PRINCIPES VAN YOGA

KEUZE VAN HET VOEDSEL

MATIGHEID IN ALLES

OPSOMMING VAN DE SAADHANAAS

NOODZAAK VAN GELOOF


BRIEF VAN DANDIN AAN ALEXANDER DE GROTE

327 vóór Christus. Brief van Dandin, een heilig man uit India, aan Alexander de Grote

We leerden op school dat Alexander de Grote de hele bekende wereld veroverde, dat hij aan de noordelijke grens van India terugkeerde naar huis en weende, omdat er niets meer te veroveren overbleef. Ene professor Dinesh Agrawal hangt een ander verhaal op:


Vertaling van Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 378 tot 419