The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2006

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2006, Vol. 476
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

OM-ZINGEN

Niet te meten met de geest en de spraak
Shankara, de grote Indiase wijze uit de achtste eeuw, definieert de Ultieme Werkelijkheid als avaangmanasagocharam. De a in die bepaling heeft dezelfde functie als in het Nederlands. Ze drukt een negatie uit. Vaang en manasa betekenen respectievelijk: met of door de spraak en de geest. Gocharam betekent: te meten. Agocharam: niet te meten.

Vedas: "De Waarheid is één, de wijzen gaven haar vele namen."

Zing OM
Het onuitspreekbare wordt op de beste manier uitgedrukt door OM. OM bestaat uit drie letters en vier fasen.

De betekenis van OM

Mogen het hart en de geest één zijn

Een Sanskrit vers
Je kunt het volgende eenvoudige vers leren reciteren:

Omkaaram bindoesamyoektam
nityam dhyaayanti yoginah
kaamadam mokshadam chaiva
Omkaaraaya namo namah.


DE ESSENTIE VAN VEDANTA

Swami Sivananda


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

DE COBRAHOUDING


YOGA, WAT HET IS
EN WAT HET NIET IS

Swami Chidananda


VERSLAG EN DANKBETUIGING,
4 DECEMBER 2005: YOGADAG DRONGEN


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (5)