The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2007

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2007, Vol. 486
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

FEESTEN IN INDIA

Belofte maakt schuld
Ik beloofde dit jaar artikels te publiceren over de grote feesten in India. Deze maand is Raamanavamie aan de beurt. Raamanavamie of de geboortedag van Shrie Raama valt op de negende dag van de heldere veertien dagen van de maand caitra (maart-april). Ik vertaalde een toespraak die Swami Krishnananda hield in Sivananda Aashram ter gelegenheid van Shrie Raamanavamie op 23 maart 1972.

Wanneer?
Een maanmaand wordt verdeeld in twee helften van veertien dagen, een heldere en een donkere helft. De negende dag van zo'n helft wordt Navamie genoemd. De naam Raama is afgeleid van de werkwoordswortel ran, verrukken. Het is de werkelijkheid die zich uitdrukt in je hart in de vorm van genade.

Het is voor velen ook de naam van de prins die werd geboren in Ayodhyaa als zoon van Dasharatha. Hij werd geboren in de zonnedynastie als zevende incarnatie (avataara) van Mahaavishnoe.

Een anekdote
Op hun tocht door het bos moesten Raama en zijn vrouw Sietaa en zijn broer Lakshmana een rivier oversteken. Aan de overkant gekomen zei Raama tegen zijn vrouw Sietaa: "Betaal de goede man." Maar de veerman weigerde. Hij zei: "Heer, ge kent toch het gebruik dat mensen die hetzelfde beroep uitoefenen van elkaar geen betaling eisen." Als een dokter bij een dokter gaat is dat gratis. Als een advocaat een advocaat nodig heeft, treedt die gratis op enz. Raama antwoordde bevestigend, maar vroeg naar het verband met de situatie. De veerman antwoordde: "Heer, gij zet mensen over de rivier van het leven. Ik help mensen deze rivier over te steken, dus zijn we beiden veermannen en kan ik van u geen geld ontvangen, maar als mijn tijd gekomen is om naar de overzijde te gaan, denk dan aan mij."

EEN RAAMAKIERTAN

Raaja Raama Raama Raam Sietaa Raama Raama Raam
He Raam Jaya Raam Sietaa Raama Raama Raama Raam
He Raama Raama Jaya Raama Raama
Sietaa Raama Raama Raama Raam
Shyaama Shyaama Raadhe Shyaam
Raadhaa Krishna Raadhe Shyaam
Shyaama Shyaama Raadhe Shyaam
Raadhaa Krishna Raadhe Shyaam
He Shyaama Jaya Shyaama Ghanashyaama Raadhe Shyaam
He Shyaama Shyaama Jaya Shyaama Shyaama Ghanashyaama Shyaama Raadhe Shyaam

AGOCHARIE MOEDRAA

Moedraa betekent: zegel. De hastamoedraas bijvoorbeeld zijn houdingen van de handen in de danskunst, waarmee de danser iets vertelt. Ook in Yoga zijn er allerlei hastamoedraas, zoals Vishnoemoedraa (wordt gebruikt bij het wisselend ademen), Abhayamoedraa (de rechterhand geheven met de handpalm naar voren; dit betekent: Vrees niet!), Gnyaanamoedraa (de top van de wijsvinger tegen de duim) enz. Zie ons boek Yogagids voor de verklaring van deze moedraas. Ook bepaalde Yogaoefeningen worden moedraas genoemd. In de Agocharie Moedraa wordt het woord agocharie bijvoeglijk gebruikt. Agochara betekent: wat niet te meten valt, wat onmeetbaar is. Het woord moedraa is vrouwelijk, vandaar agocharie.

SHAAMBHAVIE MOEDRAA

Hetzelfde kan worden beoefend met de plek tussen de wenkbrauwen. Deze moedraa heet Shaambhavie moedraa. Shaambhavie betekent: wat tot Shiva behoort. Dit slaat dus eveneens op de Ultieme Werkelijkheid.


RAAMANAVAMIE

Swami Krishnananda

Laten we de voorspoedige gelegenheid van Shrie Raa-manavamie vieren als een ogenblik van meditatie over de komst van een bijzondere sprankel van goddelijkheid op aarde. In lang vervlogen dagen was het benadrukken van de komst van goddelijke manifestaties op aarde het uiterlijke aspect van de epische geschriften, zoals mensen die over het algemeen begrijpen. Het Raamaayana van de wijze Vaalmieki, het oudste van deze geschriften, vertelt dat het een geschiedenis bij uitstek is, een chronologische beschrijving van goddelijke exploten, iets wat dus over het algemeen wordt bedoeld met een goddelijk epos. Men gelooft dat de vroegste beschrijving van de geschiedenis van Raama, het Raamaayana van Vaalmieki, werd geschreven tijdens het leven van Raama zelf. Het was geen biografie die jaren later werd geschreven. Het werd dan en daar te boek gesteld door een tijdgenoot van Raama, de wijze Vaalmieki. Het is dan ook normaal dat toegewijden het beschouwen als het meest authentieke document over het leven van Raama. Hoe verrassend het ook moge klinken, de schrijver van dit meesterwerk was in het begin van zijn leven een ongeletterde dief. Hij werd plots veranderd in een Meester, wiens werk nu nog altijd als weergaloos wordt beschouwd in de Sanskrit literatuur. Deze ingrijpende verandering, door een magische aanraking als het ware, werd bewerkstelligd door een ander genie, de wijze Naarada. Het ene genie schiep een ander genie, dat een zielberoerend epos schreef over een belichaming van menselijke volmaaktheid, Shrie Raama zelf. En zelfs nu nog leert de beschouwing van deze aspecten van heiligheid en volmaaktheid ons hoe menselijkheid moet worden begrepen en in toepassing gebracht in het dagelijks leven.


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (15)

 

Aasanakaart in de vorm van een Oefenschema. (42 x 59 cm)
Deze Aasanakaart kost uit de hand 2 euro.
Ze kan ook besteld worden door overschrijving op onze Belgische rekening of op de Nederlandse Postbankrekening. In dat geval komen er natuurlijk de prijs van de koker en de portokosten bij.
De over te schijven bedragen zijn dan:
Belgie: 4,60 euro.
Nederland 7,50 euro.