The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

April 2008

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
April 2008, Vol. 496
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

DICHTER BIJ GOD

Vooroordelen troef
Een van de vele dingen die men ons doet geloven op school, in reportages en documentaires is dat hindoes geloven in vele goden. De naam die op de hun religie werd geplakt is polytheïsme. Ik ontdekte langgeleden al dat dit een misvatting is.

In de film Gandhi wordt getoond hoe de Mahatma India leert kennen door het met de trein te doorkruisen in gezelschap van zijn vrouw en Charlie, een Engelse dominee. Gandhi en zijn vriend Charlie steken op zeker ogenblik hun hoofd uit het raam. Ook op het dak van de trein zitten heel wat reizigers, zoals dat in India op lokale lijnen gebruikelijk is. Een van hen roept de Engelsman toe om ook op het dak te klimmen. Charlie doet dat. "Het is dichter bij God", zegt hij. Een van de hindoes vraagt hem of hij een christen is. "Mijn zuster is ook christen", roept hij glunderend en luid om het lawaai van de trein te overstemmen, "ze drinkt elke zondag bloed." Je lacht om zijn naïviteit, maar sta je er stil bij dat mensen uit andere culturen dat ook doen als wij hun zeden en gewoonten weer eens op onze kortzichtige en vooringenomen manier hebben uitgelegd?

45 JAAR YV AALST

Het begin
Tijdens de Yogadag in Drongen op 9 december 2007, die in het teken stond van 45 jaar Yoga Vedanta Aalst vzw, vertelde ik hoe het allemaal begon. Een paar deelnemers vroegen me het op te schrijven. De PC kan als stimulerende factor natuurlijk niet wedijveren met de aanwezigheid van een zaal vol glunderende gezichten. Maar ik doe mijn best.

Een stap verder

De DLS

De DLS, afdeling Aalst

Maandblad
Al van in het prille begin begonnen we ook al artikels over Yoga te schrijven en te vertalen, die we stencilden en uitdeelden in de Yogales. Enkele mensen stopten ons soms wat geld toe en zo ontstond spoedig de idee een maandblad uit te geven. Mijn broer doopte het Sivananda Jyoti. Later veranderden we dat in Licht van Sivananda. Vele jaren later wilde hij dit vervangen door Yoga Magazine, waartegen ik me verzette. Het werd dan Yoga Magazine, Licht van Sivananda. Je zult dit jaar nummer 500 in de bus krijgen.

Swami Satchidananda
In april 1966 kregen we een brief uit Engeland van ene Swami Satchidananda. Hij had een foto bijgevoegd, een indrukwekkende man van middelbare leeftijd met lang haar en baard en stralende ogen. Hij schreef dat hij een wereldreis maakte en dat hij ons kon bezoeken, als we dat wilden. We stuurden hem onmiddellijk een treinticket. Het eerste contact was via de telefoon. Hij logeerde op dat ogenblik in Hotel Napoleon in Parijs. Terwijl zijn gastheer aan toerisme deed, kwam Swamiji met de trein naar Aalst.

Kippensoep

Hoe Swamiji heilig werd

India

Onze boeken
Onze eerste grote publicatie was Wegwijs in Yoga. Ik kon niet achterhalen wanneer het precies voor het eerst verscheen, maar in januari 1972 verscheen al de derde druk, telkens op 1500 exemplaren. Het moest daarna nog verscheidene keren worden herdrukt. Daarna verschenen met regelmaat andere publicatie zoals Yogagids, Yogakompas enz. We schreven al die boeken met als auteursnaam Sivanarayan. En als ze me nu vragen wie wat geschreven heeft, weet ik het niet.

Vieringen
Toen Swami Satchidananda in 1969 hoorde dat Yoga Vedanta Aalst werd gesticht in 1962 vroeg hij: "Hebben jullie het vijfjarig bestaan niet gevierd?" Op zijn aandringen deden we dat, in zijn aanwezigheid, met twee jaar vertraging.

Yoga Retraites

Europese Yoga Unie

Yoga Academie

Koek en ei

Jonas en de walvis