The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Als melk en water


Titel ALS MELK EN WATER
Blz. 88 blz., ge´llustreerd
Inhoud: Voorwoord
Inleiding
Waarom Yoga?
Een Oplossing door ware Saadhanaa
Svaadhyaaya
Maand na maand, jaar na jaar, de boodschap van Yoga Vedanta Aalst ! in beeld
INFORMATIE OVER ONZE PUBLICATIES
in "Yoga Magazine, Licht van Sivananda"
Vraag een proefnummer: Yoga c/o Kiekens, Volksverheffingstraat 95, B-9300 Aalst
tel. 053-777490, e-amail: Yoga Vedanta Aalst

 

Bestelling, Prijzen en wijze van bestelling
Dit boek is uitverkocht, je vindt het nu online.


Yoga ontwikkelt het hart. De Yogi voelt dan ook mee met degenen die lijden. De onbeschrijflijke vreugde die hij in Yoga vindt, wil hij onmiddellijk met iedereen delen.

Zijn band met Goeroedev Swami Sivananda (zie onze publicatie "Onthoud, Vergeet, Portret van een Yogi", zijn intense Yoga Sadhana of Yogabeoefening gedurende jaren, de zegen van Swami Satchidananda (die we in mei 1966 leerden kennen), de liefdevolle leiding en bescherming van Swami Chidananda (die we in 1969 ontmoetten), zijn studie in Goeroedevs Ashram in Rishikesh in januari en februari 1970 en andere elementen hielpen Siva de hindernissen op het pad te overwinnen, ongeschonden door het rijk van de duisternis te trekken en de "inner chambers of the Lord" (de intieme kwartieren van de Heer) te betreden, zoals Goeroedev het uitdrukt. Dit boek is van dit alles de schitterende, voedzame vrucht.

De Yogi vindt de Waarheid in elke Schrift, hij ziet God in ieders gezicht. De hele wereld is zijn altaar. De resultaten van zijn handelingen zijn de bloemen en de vruchten, die hij op dit wonderbaar altaar offert. Moge de God van Abraham en Isaak, Allah, de God van Mohammed, de Vader in de hemel van de christenen, het Ding-an-sich van Kant, het Ahoera Mazda van de Parsis, het Tao van de Chinezen, het Brahman van de Oepanishads, OM, de Bron en de Basis van al het zijnde, Siva's offer aanvaarden in de vorm van talrijke oprechte zoekers. Een vrucht verdwijnt als ze wordt gegeten, maar niet deze rijpe vrucht van Siva's intense devotie: hoe meer mensen er van eten, hoe groter ze wordt.

Siva's wens om tegen 1987 over voldoende geld te beschikken om de honderdste verjaardag van Goeroedev (en het vijfentwintigjarig bestaan van de DLS Aalst!) op een passende manier te vieren, zal zeker in vervulling gaan.

Narayan

Krishnajayanti, 1983

Het psychisch lijden van talrijke mensen greep me aan. Wetend dat ervoor hen beslist een oplossing bestaat, zette ik mij tijdens een vakantie, augustus 1983, aan het schrijven. Niet-handelen in handelen, gevestigd in Satgoeroe, is een offer, een van de geheimen van Kriya Yoga, waardoor de woorden helemaal vanzelf vloeiden. De woorden zijn van Hem, niet van mij. Daarom is er geen reden tot bescheidenheid. Dit boekje is een onpeilbare Schat voor iedereen en een traditionele inwijding in het Opperste Geheim voor zoekers die een duidelijke levenskeuze willen maken. Het is het sublieme pad van de verbreking van vereenzelviging met het lijden, dat Bhagavan Shrie Krishna zelf onderrichtte aan Vivasvan en Arjoena.

Dit boek wordt opgedragen aan Sivaprakash, Krishnapriya en allen die op hun initiatief ingingen, ook aan Satgoeroe die me verscheen in de vorm van Swami Sivananda, Swami Chidananda en vele anderen die het Yogavuur in dit hart altijd laaiend hielden.

Heel in het bijzonder is het opgedragen aan Swami Raghoeramananda Giri, die me in 1970 op de gewijde Makarashankaranthi onderrichtte in de hier beschreven geheime Yoga.

Dit boek, dat zijn gewicht in goud waard is. wordt op mijn verzoek verkocht met een behoorlijke winst, ten voordele van de grootse viering van de 100e verjaardag van Goeroedev Swami Sivananda (1987). Moge het zijn weg vinden naar talloze harten en velen overspoelen met de vloed van genade, die nodig is om te versmelten met het Zelf. Als melk en water.

OM TAT SAT, Siva.