The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Yoga-ademoefeningen (1)

Ademen is leven, slecht ademen is slecht leven
Yoga-ademoefeningen hebben onder andere de bedoeling je te leren ademen tegen een veel langzamer ritme en met de gehele longen. Het voordeel is dat je dat naarmate je het leert, meeneemt in je dagelijks leven, wat in een belangrijke mate je gezondheid en je geestelijk welzijn ten goede komt.

Hyperventilatie
In Humo stond een artikel over bejaarde veelverdieners, die het geld dat ze bijeengraaiden nooit meer zullen kunnen opdoen. Ze kunnen gerust gaan genieten van hun oude dag, maar dat doen ze niet. Een van hen, een bijna tachtigjarige, zei dat hij nog elke dag een volle agenda heeft. “Als ik geen volle agenda heb, begin ik te hyperventileren”, zei hij. Hij voelt zich prima zolang hij actief bezig is. Maar zodra hij door inactiviteit wordt teruggeworpen op zichzelf krijgt hij problemen. Daarover moeten we nadenken. Hij is iemand als zakenman, maar zonder zijn zakenmanschap is hij niemand. En dát is de grote leugen van de cultuur waarin hij leeft en functioneert.

Er is acute en er is latente of verholen hyperventilatie. Iemand met latente hyperventilatie, weet niet dat hij hyperventileert en hij kent dan ook de oorzaak niet van de vele vage klachten die hem het leven zuur maken.

Iemand met hyperventilatie ademt te hoog en te snel. Hij ademt teveel lucht of zuurstof in en hij ademt teveel koolstofdioxide uit. Als het niveau van de koolstofdioxide daalt, vernauwen de vaten en treden er allerlei zeer vervelende symptomen op.

Koendalinie
De centrale lichaamskracht wordt in de Yogafilosofie koendalinie genoemd. Koendalinie betekent letterlijk: opgerold. Energie komt in twee vormen voor: in een kinetische en in een potentiële vorm. Kinetisch betekent: actief; potentieel betekent: sluimerend.

De zetel van de koendalinie is de moelaadhaara chakra aan het ondereind van de wervelkolom. Een chakra is een energiecentrum. De letterlijke vertaling van chakra is wiel, omdat deze centra in meditatie kunnen worden ervaren als wervelingen van energie. Moelaadhaara betekent: wortelsteun of basissteun. De moelaadhaara is de zetel van de koendalinie of de centrale lichaamskracht. Het is ook de zetel van het geheugen. Het is de negatieve pool van de lichaamsenergie. De positieve pool is de top van de schedel of de sahasraara. Sahasraara betekent: duizend, waarmee de totaliteit of de oorsprong wordt bedoeld.

Tussen beide polen liggen vijf andere chakras, waarvan vier op de wervelkolom: de svaadhishthaana chakra (twee vingerbreedten boven de moelaadhaara), de manipoera chakra (ter hoogte van de navel), de anaahata chakra (ter hoogte van het hart) en de vishoeddha chakra (waar schedel en wervelkolom samenkomen); de vijfde is de aagnyaa chakra (onder de top van de schedel, ter hoogte van de plaats tussen de wenkbrauwen).

Hoe gedachten en gevoelens het lichaam beïnvloeden
Als de geest, bewust of onbewust, wordt geconfronteerd met iets dat erg onprettig, bedreigend of uiterst negatief is, bombardeert hij de koendalinie.
De koendalinie stuurt hierdoor abnormale of subnormale impulsen naar de organen van het lichaam, die daarop reageren op een abnormale of subnormale manier. Dit verklaart waarom iemand bleek wordt, rood wordt, begint te zweten of te hijgen, het bewustzijn verliest enz.

Het komt er dus vooral op aan de geest tot rust te brengen door hem op een systematisch manier te disciplineren. Dit kan onder andere gebeuren via de ademhaling. Iedere stemming gaat immers gepaard met een eigen ademhalingstype. Iemand die bang is, ademt anders dan iemand die woedend is. Iemand die opgewonden is, ademt anders dan iemand die ontspannen is. Enzovoort.

Je kunt het ook omkeren: als je de ademhaling rustig maakt, volgt de geest vanzelf.

Terloops
Na een Yogales in een Yoga Retraite sprak een van de deelneemsters me aan. Ze vond dat ik “het ademhalingcentrum had verlegd”. Tegen het einde van de geleide ontspanning geef ik nogal eens de volgende richtlijn mee: “Wees je bewust van het punt in je borst dat je aanwijst als je jezelf aanduidt. Het punt waar je ‘ik ben’-gevoel zit. Voel dat elke inademing er begint, dat ze met de klank so naar de navel toevloeit en dat ze, zonder onderbreking tussen so en ham, met de klank ham terugkeert naar dat punt in je borst. Dan volgt er een ademstop. Je organisme rust je hele leven even uit na elke uitademing. Tijdens die ademstop sta je met OM stil bij wat je in je diepste wezen bent. Komt dan de inademing dan vloeit die weer met de klank so naar de navel toe enz.”

Soham is een woordsamenstelling van sah en aham. De stemloze uitgang ah van sah wordt door de stemhebbende a van aham veranderd in een stemhebbende o. Dit is in het Sanskrit de klankleer (sandhi).

Sah betekent: hij; aham betekent: ik. Beide staan in dezelfde naamval, de nominatief, het onderwerp van de zin, en zijn dus gelijk aan elkaar. Er is dan ook geen werkwoord nodig. Dit is de Sanskrit spraakkunst. Soham kan dus worden vertaald als: Ik ben Hem. Je adem bevestigt met elke ademhaling wie je in wezen bent.

Herhaal je Soham bij wijze van Mantra Japa of herhaling van een Mantra met een maalaa of snoer met 108 kralen dan is de MantraOM Soham”.

Ik heb het ademhalingscentrum niet verlegd van het verlengde merg naar een punt in de borst. Dit is de spirituele ademhaling. Dit spirituele punt ligt een beetje meer naar rechts dan het hart.

Het abc van de Yoga-ademoefeningen
De ademoefening om mee te beginnen, het abc zeg maar, is even doeltreffend als eenvoudig. De stembanden worden erin aangespannen door uit te ademen met een diep gezoem in de keel. Na een tijd kun je ook zoemen tijdens de inademing. Dit is wat moeilijker en het wordt alleen gedaan als men er zeker van is dat men er geen spanning mee opbouwt. Deze allereerste ademoefening heet Bhraamarie of Bijadem. Je zoemt daarin als een bhramara of bij.

Waarom zittend?
Ademoefeningen worden zittend gedaan, liefst met de benen gekruist. Is dat onmogelijk zit dan op een lage stoel met de voeten plat op de grond. Zit goed rechtop. Zit niet voorovergebogen. Houd het hoofd gewoon rechtop. Ontspan zo goed mogelijk.

Adem langzaam in door de neus. Zuig de lucht niet naar binnen, want dit is een grote fout: als je de lucht naar binnen zuigt, zuig je de neusvleugels dicht en dan komt er veel minder lucht in de longen. De lucht moet langzaam en zonder horten en stoten worden aangezogen vanuit de buik of met andere woorden vanuit het middenrif.

Waarom moet dit zittend gebeuren? Daar zijn twee gegronde redenen voor. Tijdens ademoefeningen speelt de belangrijkste activiteit zich volledig af in de borst. Het is mogelijk dat de het bloed daardoor wordt onttrokken aan de hersenen. Hierdoor kun je duizelig worden en vallen en je bezeren. Dit gebeurt vooral als men niet goed ontspannen is, wat normaal is in het geval van beginners. Als je neerzit kun je niet vallen. Dat is de eerste reden. Als je met de benen gekruist zit, wordt de bloedsomloop korter en dit ontlast het hart. Hierdoor verhoogt het effect van de oefening. Dit is de tweede reden.

Zithoudingen
Zitten is een kunst. Swami Satchidananda zei tijdens een lezing in de feestzaal van het stadhuis: “Toen men de stoel uitvond, vond men het ziekenhuis uit.” Als je op een stoel zit, ga je leunen tegen de leuning. De leuning neemt de functie van de wervelkolom over. De wervelkolom lijdt daardoor functieverlies en verzwakt.

In de feestzaal zijn de zijkanten een tiental centimeter verhoogd. Op die verhoogde zijkanten staan de stoelen twee aan twee. Toen de mensen op het einde van de lezing opstonden, schoof iemands stoel per ongeluk van de verhoging en viel op het parket. Dit ging gepaard met veel kabaal. De Swami zei: “Goed zo, iemand wil zijn stoel vernielen en mijn onderricht al direct in toepassing brengen!”

Het is dan ook de boodschap de zithouding te leren beoefenen. Je zult er alleen bedrevenheid in verwerven door oefening. Zeg niet te snel: “Ik kan dat niet.” Waar een wil is, is een weg. No gains without pains. Ik weet het, het zijn gemeenplaatsen, maar ze zijn ook waar. Doe een inspanning, je zult je later er van harte voor feliciteren. Maar voor het zo ver is en als de zithouding toch een probleem blijft, zijn er enkele eenvoudige hulpmiddelen.

Zit met de benen gekruist. Neem een lang stuk linnen, leg het rond de rug en onder de benen. Leg er een stevige knoop in. Het linnen geeft steun aan de benen en de rug.

Laat een bankje maken, een tiental centimeter hoog. Zit op de knieën. Plaats het bankje over de enkels en zit op het bankje. In deze houding wordt de druk van de wervelkolom volledig weggenomen.

Plastic
Mensen gebruiken vaak plasticmatten om op te zitten en te oefenen. Dit is sterk af te raden. Op plastic kun je niet lang gemakkelijk zitten om de eenvoudige reden dat synthetische stoffen statische elektriciteit maken, die de lichaamseigen elektriciteit verstoort. Zit op een katoenen of wollen mat. Hetzelfde geldt voor de kledij.

Hoelang?
Hoelang moet de Bijadem worden gedaan? Doe ze om te beginnen ten minste een tiental keer. Als je dit onder de knie hebt en vertrouwd raakt met de oefening kun je het aantal opdrijven.

Effect
Als je diep hebt uitgeademd en dan weer diep inademt, verdwijnt de druk op het hart veel meer en vloeit er veel meer bloed naar het hart toe, dat als het dan samentrekt veel meer bloed rond stuwt. Zonder dat je een lichamelijke inspanning doet, wordt het bloed rond gestuwd tot in de uiterste uiteinden van het lichaam.

De hartwand wordt goed doorbloed. Het hart stuurt bloed naar alle delen van het lichaam, maar vergeet vaak zichzelf. Als de hartwand niet goed wordt doorbloed, slibt de kransslagader dicht en sterft de hartwand af. Dit is het hartinfarct. De Bijadem is het beste middel om te voorkomen dat je een hartinfarct krijgt. Neem je pols tijdens de Bijadem. Je zult voelen hoeveel krachtiger en langzamer je hart gaat kloppen.

Oren dicht
Als je het niet in groep maar in je eentje doet, kun je met de wijsvingers de oren dicht stoppen en je concentreren op de trillingen in het hoofd. Dit werkt heel ontspannend. Houd de armen tegen de romp en houd het hoofd goed rechtop.

klik