The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Ademoefeningen hebben een abc (6)

Ik heb bij de aanvang van de lessenreeks duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is dat men in- en uitademt door de neus. Voor hij in de longen komt moet de lucht worden gefilterd en voorverwarmd. Daarin speelt de uitademing een uiterst belangrijke rol: de uitstromende lucht blaast immers de filter schoon en houdt het neusslijmvlies op temperatuur. Ik heb er ook nadruk opgelegd dat de neus altijd ontspannen moet zijn of dat je met andere woorden de lucht niet mag opsnuiven, wat een veel gemaakte fout is, omdat je dan de neusvleugels dicht zuigt. De lucht moet worden aangezogen vanuit de buik!

Er is een geheim: ademoefeningen hebben een abc. Het abc of het aangewezen middel om te leren ademen tegen een veel langzamer ritme en met de gehele longen is de Bijadem (Braahmarie: ademen als een bhramara of bij). Dit is uitademen met een luid gezoem in de keel. De mond blijft daarbij de hele tijd gesloten. Het gezoem spant de stembanden aan en dit remt het ademhalingscentrum in het verlengde merg af. De rest is oefening.

De volgende stap was dat je het gezoem amper hoorbaar maakt. Dit wordt Oejjaayie (wat de overwinning geeft) genoemd. Ik beschreef dan de volledige ademhaling en het tellen van de adem. De opdracht: dubbel zolang leren uitademen als inademen en met de gehele longen. Ik legde ook het belang van het middenrif uit en beschreef twee aasanas of Yogahoudingen om het middenrif te activeren: de Krokodilhouding (Makaraasana) en de Boothouding (Naukaasana).

Nu leren we twee nieuwe oefeningen: ademen door één neusgat en daarna het wisselend ademen.

Vishnoe moedraa
Bij het wisselend ademen gebruikt men een moedraa, de Vishnoe moedraa. Moedraa betekent: zegel. Moedraas zijn oefeningen die de energie verzegelen op een bepaalde plaats in het lichaam of in een bepaalde geestelijke staat. Vishnoe is een van de namen van God in het hindoeïsme. Hij is de instandhouder. God schept en houdt in stand wat Hij heeft geschapen. Uiteindelijk zal Hij het ook weer vernietigen. Maar dat is nog niet voor morgen. Vishnoe betekent: Dat wat aldoordringend is. Nivritti, de grote wijze uit de Mahaaraashstra zegt in de eerste strofe van Het Lied van Nivritti: “Allen zijn gelijk, want in allen is er één levenskracht (praana).” De Vishnoe moedraa stuurt je dus vanzelf in de meditatieve staat van eenheid.

Dit is de moedraa: buig de wijsvinger en de middenvinger van de rechterhand in de rechterhandpalm; de duim wordt gebruikt om het rechterneusgat te sluiten, de pink en de ringvinger om het linkerneusgat te sluiten.

Wisselend ademen
Sluit het rechterneusgat met de duim, adem uit door het linkerneusgat en adem dan in door hetzelfde neusgat. Sluit het linkerneusgat met de pink en de ringvinger en open het rechterneusgat en adem door dat rechterneusgat uit en daarna in. Open het linkerneusgat en sluit het rechterneusgat en adem links uit. Dit is één ronde. Doe vier dergelijke ronden.

Tel elke inademing en elke uitademing. Ook nu adem je dubbel zolang uit.

Dit heeft een groot kalmerend en zuiverend effect. Het verdient dat je er rustig werk van maakt tot je het helemaal onder de knie hebt.

klik