The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


De bamboestok

Uit: Licht van Sivananda, januari 2010, vol. 513

De bamboestok        
Een man had een demon aan zich onderworpen. De demon zei: "Ik wil u dienen, maar weet dat ik een zeer ongeduldig iemand ben en dat ik altijd moet worden beziggehouden. Anders zal ik u verslinden." De demon voerde de hem opgedragen taken onmiddellijk uit. In de kortste keren wist de man niets meer te bedenken en met de dreiging van de demon in gedachten ontvluchtte hij de plaats. Als traditionele hindoes in moeilijkheden zitten kennen ze maar één adres: de wijze. De man zocht de wijze van het dorp op, die aan de rand van het dorp zijn kluis had, en legde hem zijn probleem voor.

De wijze zei: "Neem een lange bamboestok, steek hem in de grond, smeer hem goed in met olie en vraag de demon er op en af te klimmen." In geen tijd koos de demon het hazenpad.

De demon is je geest. De bamboestok is de mantra, de mystieke meditatieformule. Het op en af klimmen is japa of herhaling van de mantra.