The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2001

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2001, Vol. 432
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en een uittreksels

Het Woord van Aanmoediging

In naam van Yoga Vedanta Aalst en van mezelf wens ik je een zalig kerstfeest en een gelukkig jaar. Moge het een nieuw begin zijn. Moge je schitteren met het licht van Yoga, of zoals Goeroedev zei: "Ring in, ring out. Bel in, bel uit." Bel uit wat lelijk en waardeloos, onecht en vergankelijk is en bel in wat mooi, waardevol, blijvend en echt is. Moge Goeroedev ook in het komende, 39ste jaar van ons Yogadienstbetoon, ons werk aanvaarden in de vorm van talrijke rechtgeaarde zoekers op het pad van Yoga, het pad dat verlicht en verlost. Mogen we ook in 2002 aan de genade van de Ultieme Werkelijkheid en de zegen van Goeroedev Swami Sivananda ons eigen enthousiasme toevoegen met gulheid en overgave, onvermoeibaar en onverschrokken.

Over tuinieren zonder spade en schoffel

De schrift verklaard

Nog over ademhalingsoefeningen

De zithouding

Slapeloosheid

Song of Dreams

Swami Sivananda

Guru Guru Japna

Aur Sab Svapna,

Guru Guru Japna

Jagat Deergha Svapna.

Jagat Deergha Svapna

The world is a long dream.

Take shelter in Guru

Everything is unreal (Guru Guru)

Antarai

When you perceive the things in Dream

You take them all to be real,

When you wake up and perceive

They are all false and unreal. (Guru Guru)

The world of names and forms is like

The dream you have during the night,

You take them all as real things,

But they are all false and transient. (Guru Guru)

The only one which really exists

Is that God with Brahmic Splendour

Wake up, wake up, wake up to Light,

Wake up, wake up, from Maya's sleep,

And see the things in their proper light. (Guru Guru)

Vertaling

Goeroe Goeroe japnaa aur sab svapna: herhaal de naam van de spirituele leraar zelfs in je dromen.

Jagad diergha svapna: de wereld is een lange droom.

De wereld is zoals een lange droom.

Neem een toevlucht in de spirituele leraar.

Alles is onwerkelijk.

Antarai betekent: tweede deel, het eigenlijke lied. Het voorgaande is het refrein.

Als je de dingen waarneemt in de droom

Neem je ze alle voor werkelijk.

Wanneer je ontwaakt en waarneemt

Zijn ze alle onecht en onwerkelijk.

De wereld van namen en vormen is zoals

De droom die je tijdens de nacht hebt,

Je beschouwt ze alle als werkelijke dingen,

Maar ze zijn alle slechts onecht en vergankelijk.

De enige die echt bestaat

Is die God met Absolute Pracht

Ontwaak, ontwaak, ontwaak voor het Licht,

Ontwaak, ontwaak, uit de slaap van Maayaa (Illusie),

En zie de dingen in hun juiste licht.

Uit de Bhaagavata Poeraana

Uit hoofdstuk XX van de laatste boodschap hier op aarde van Shrie Krishna aan zijn discipel Oeddhava.

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

HOOFDSTUK TWAALF_DIENST

DIENEN GEEFT VREUGDE

DIEN, HEB LIEF, GEEF

DE WEG NAAR OVERVLOEDIGE ENERGIE

HEB EEN BEGRIJPEND HART

RAANIE EN KOEMAAR SAHIBS

ECHTE EREDIENST

Maak van waarheid je leermeester,

Van geweldloosheid je credo,

Van zuiverheid je aarati (licht) voor de Heer,

Van mededogen je wierook,

Van nederigheid je arghya (water),

Van toewijding je bloem,

Van onthechting je sandelpasta,

Van moed je naivedyam (offervoedsel),

Van het dienen van de mensheid je eredienst.

ONZELFZUCHTIGHEID