The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2002

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2002, Vol. 442
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en een uittreksels

Het Woord van Aanmoediging

Swami Satchidananda zou op 22 december 88 jaar geworden zijn, maar hij overleed op 19 augustus. We maakten kennis in mei 1966. Swamiji schreef daarover:

"Toen het hoofdkwartier van The Divine Life Society vernam dat ik naar het Westen zou komen, vroegen ze me enkele centra te bezoeken die ze kenden in Europa, om er meer over Yoga te verklaren. Ik schreef naar deze centra vanuit Parijs. Ik ontving een heel liefdevolle brief uit Aalst, België. Het was de mooiste van alle. Vanaf het ogenblik dat ik hem ontving, voelde ik dat hij van mooie mensen kwam, die van me zouden houden en van wie ik zou houden. Deze brief kwam van de gebroeders Kiekens. In het Vlaams betekent Kiekens, kuikens. Gewoonlijk is het de hen die warmte geeft aan de kuikens, maar in dit geval waren het de kuikens die warmte gaven aan de hen. Ze ontvingen me bij hen thuis. Elke morgen gaven ze me koffie zoals ik hem graag heb. En hun Yogafamilie begon te groeien. Ik heb nooit geloofd in het voordeel van kippensoep, maar nu kan ik ze naar waarde schatten."

Ganesha

Shvetaashvatara

Door de kracht van versterving (tapahprabhaavaat), alsook door de genade van God (devaprasaadaat) zelf het Absolute (Brahman) verwerkelijkt hebbend, verklaarde de wijze Shvetaashvatara aan de hoogste orde van verzakers dat meest verheven heilige Absolute, waarin alle zieners (rishis) een toevlucht zoeken.

Shveta betekent ook: zuiver, ashva betekent paard, kan ook de zinnen betekenen. Shevataashvatara is dan iemand die zijn zinnen onder controle heeft. In deze oepanishad worden allerlei filosofische problemen behandeld. Om je een idee te geven van zijn inhoud, ziehier het eerste vers:

Wat is de oorzaak? Het Absolute? Vanwaar (of waarom) zijn we geboren? Waarom leven we? Waar is onze laatste rust? Door wie of wat worden we gecontroleerd? Wie die onderworpen is aan de wetten van geluk en lijden kent het Absolute?

Sanskrit

Terugblik

Een beetje zal ik zeggen

TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

SCHOENEN VAN ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

Je voeten zijn kwetsbaar.

Je kunt in doorns trappen. 3

Schoenen kunnen dit verhelpen.

Schoenen voorkomen het contact met doorns.

Zo is ook de geest kwetsbaar.

Hij ervaart pijn.

Rajas kan de geest verwonden.

Onderscheidingsvermogen en meditatie voorkomen dit.

Ze spelen de rol van schoenen.

Ze vullen de geest met sattva of zaligheid.

Ze helpen de zoeker het altijdzalige Zelf te bereiken.

ZOALS DE KATOENBOOM

Een vogel wordt aangetrokken door

De vrucht van de katoenboom.

Hij probeert ze te plukken.

Ze barst open, het katoen vliegt weg.

Er zit niets anders in.

Zo is ook deze wereld aantrekkelijk

Voor de onwetende mens.

Hij probeert geluk te vinden in denkbeeldige voorwerpen.

Hij wordt ontgoocheld en het berouwt hem.

O onwetende mens, bereik de Godverwerkelijking.

Dan alleen kun je altijd gelukkig zijn.

INTOXICOMETER EN MAAYAAMETER

De intoxicometer bepaalt de graad van dronkenschap.

De dronkaard blaast in een zakje.

De lucht in het zakje borrelt op

In een buis gevuld met een purperen vloeistof.

Verliest de vloeistof haar kleur in 90 seconden,

Dan is er genoeg alcohol in het bloed van de dronkaard

Om zijn oordeel te beïnvloeden.

Dat is het eerste stadium: verblijd en duivels.

De andere drie stadia zijn:

Duizelig, ijlend, bedwelmd, neerslachtig en stomdronken.

Op een krijtlijn lopen en de tong ronddraaien

Zijn andere tests van Scotland Yard.

Enkele teugen mogen dan de bekwaamheid

Van de chauffeur om te sturen niet aantasten,

Ze beïnvloeden altijd zijn oordeel En zetten hem ertoe aan risico's te nemen,
Die hij anders niet zou nemen

En die een veel meer voorkomende oorzaak

Van verkeersongevallen zijn dan onhandigheid.

De andere spirituele intoxicometer

Spoort de graad van moha of trots op, die

Het gevolg is van geleerdheid, bezit, siddhis, positie enz.

Het is de maayaameter.

Hij is veel gevoeliger dan de andere.

Hij wordt gebruikt in het Aananda Koetir Laboratorium.

TEST VAN DRONKENSCHAP

Geleerden vonden een instrument uit

Om de graad van dronkenschap vast te stellen.

De dronkaard wordt gevraagd in een zakje te blazen.

De wijze heeft een subtieler instrument

Om de graad van iemands ontwikkeling te testen.

Dat is het instrument van onzelfzuchtigheid.

Wie zijn eigen welzijn opoffert terwille van anderen

Is een goddelijk wezen, een godmens, een heilige.

Wie goed doet voor zichzelf en voor anderen tegelijkertijd

Is een menselijk wezen, een doorsnee mens.

Wie anderen kwaad berokkent voor zijn eigen goed

Is een duivel in mensengedaante, een dier.

Wie anderen schaadt zonder reden

Valt buiten alle classificatie en is slechter dan slecht.

O mens, pas deze test toe op jezelf

En peil je ontwikkeling!

GEEST RADIO

Een radio moet worden afgestemd op de juiste golflengte

Om het gewenste station te ontvangen.

Zo moet je ook de geest afstemmen

Op de Ultieme Werkelijkheid.

Je moet hem afstemmen op de oneindigheid

Door wereldse verstrooiingen te vermijden.

Schakel alle storende trillingen uit.

Mediteer geregeld en met overgave.

Vul de geest met sattva of harmonie.

Hij moet op het niveau zijn van zuiver Bewustzijn.

wordt voortgezet