The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2003

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2003, Vol. 452
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en een uittreksels

Het Woord van Aanmoediging

BOTER BETER

De boterdief
Een vrouw die een brief aan Swami Satchidananda schreef, kreeg een antwoord dat Swamiji besloot met: "Be a butter better person." In het Nederlands: wees een boter beter mens. Ze wilde van me weten of ik kon uitleggen wat hij bedoelde. Ik was gelukkig te kunnen antwoorden dat ze aan het goede adres was.

Hier nu
God is hier nu. De letterlijke betekenis van de naam Krishna is: zwart. Als op een maanloze nacht de straatverlichting uitvalt en als je bovendien dan ook nog de gordijnen sluit en de lichten uitdoet, dan verdwijnen alle namen en vormen in één homogene massa van duisternis. Op dezelfde manier verdwijnen in de diepe meditatie of in Krishna alle namen en vormen in één homogene massa van zaligheid. In de Bhagavad Gietaa (IX 4) zegt Bhagavaan (de Heer):

Door Mij, de Vormloze (de Ongemanifesteerde: avyakta), is deze hele wereld doordrongen (Mayaa tatam idam sarvam jagad avyaktamoertinaa), alle wezens verblijven in Mij, maar Ik verblijf niet in hen (matsthaani sarvabhoetaani, na chaaham teshvasthitah).

Over het karnen van de geest

Papa Ramdas vertelde het volgende verhaal

DE GROOTSTE
BERGBEKLIMMER

Over prioriteiten
Het was dit jaar vijftig jaar geleden dat Sir Edmund Hillary als eerste de Mount Everest beklom, de hoogste berg van de Himalayas. Mensen zijn doeners, presteerders. Ze verzetten hemel en aarde voor sommige verworvenheden, zoals het beklimmen van een schier ontoegankelijke bergtop. Hun handen en voeten bevriezen, zijzelf en hun gezellen komen om onderweg. Ze spenderen een fortuin aan de voorbereiding van de onderneming. En als ze de top bereiken, kunnen ze er zelfs geen kop koffie bestellen.

Heb je vuur voor mij?
Een van de belangrijke raadgevingen van Jezus was: "Zet je licht niet onder de korenmaat." Dat doen we echter bijna allemaal. We verwachten alle heil altijd van buiten ons en van anderen.

SONG OF KANAHAI

Uit de Satsang
Song of Kanahai is de titel van een lied van Goeroedev Swami Sivananda dat op onze CD 4 staat onder nummer 16 (bestelling: zie blz. 2). Het is wat de inhoud betreft van dezelfde strekking als Swami Satchidananda's hierboven verklaarde "wees een boter beter mens". Het beschrijft de gevoelens van iemand die mediteert over Krishna. "Ik heb voor jou een huis gebouwd in mijn hart", zegt hij. Building (gebouw) is een Engels woord.

Soms zong Swamiji ook: "Ik heb voor jou een paleis gebouwd in mijn hart."

MEDITATIE, GEEN MEDICATIE

Hari
Op CD 3 nummer 17 staat een ander interessant lied van Swami Sivananda Song of Sadhana Week. Geregeld organiseerde Goeroedev saadhanaaweken. Hij zette de Oriëntatie op muziek. In een rampjaar zong hij:

Vele koeien stierven dit jaar, er is geen melk. Probeer Gangeswater te drinken en wees gelukkig. Keer terug naar de natuur al is het uit noodzaak. Probeer je thee te drinken zonder melk en wees gelukkig. Je kunt zelfs geen atta, dhal (basisvoedsel) krijgen, het voedsel is gerantsoeneerd. De voedselprijs is ontzettend gestegen. Er is rampspoed over de hele lengte en breedte van het land. Laten we bidden voor de vrede van de wereld. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Shaantih Om Shaantih Om Shaantih Om.

Aasana
Aasana betekent zitplaats of zithouding. In zijn lied bedoelt Swamiji natuurlijk de zithouding. In Hatha Yoga wordt met aasana elke Yogahouding bedoeld. Maharshi Patanjali bedoelt er de zithouding mee.

Af en toe
Swami Sivananda was een actief man, maar af en toe trok hij zich uit alle activiteit terug. Hij placht dan te zeggen:

Naaham na toem daftar goem.

Dit betekent: noch ik noch jij, het kantoor is gesloten.

Tot slot een raadsel
Je bent op weg naar de hemel. Op zeker ogenblik splitst de weg zich. Op het kruispunt staan twee wezens die er precies eender uitzien. Maar de ene is een duivel en de andere is een engel. De duivel liegt altijd. De engel liegt nooit. Je mag aan één van beiden één vraag stellen om te weten te komen welke weg je moet inslaan om in de hemel te komen. Welke is die vraag? Wie het antwoord vindt mag het me laten weten. Het antwoord verschijnt in het volgend nummer.

In dit nummer werd zodoende je hart aangesproken en ook je geest en dat is goed en gezond. Zoals Goeroedev geloof ik in een integrale ontwikkeling of met andere woorden in de ontwikkeling van de hand, het hoofd en het hart. Alle drie beginnen met een h. Zet die drie h's boven elkaar en je hebt een mooie ladder om naar de Zelfverwerkelijking toe te klimmen.EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

DE LOTUSHOUDING (2)STEUN ONS WERK:
KOOP EEN BOEK

YOGAKOMPASAlles is yoga
Swami Chidananda

Ere zij die ultieme, eeuwige, universele Werkelijkheid, die zich manifesteerde in een glorierijke persoonlijke vorm van totale goddelijkheid als de wereldleraar, Heer Krishna, en die zich openbaarde in en door de wijsheid-onderrichtingen van de Bhagavad Gietaa die Hij aan de hele mensheid gaf, voor alle tijden, door zijn geliefde en toegewijde discipel, de krijger-prins Arjoena.TREDEN

Vertaling van Swami Sivananda's

"Steps to Self-realisation"

TOON DE WERVELKOLOM
"Heb je een wervelkolom
Toon het dan."
De ruggengraat of de wervelkolom
Schraagt het hele lichaam.
Houd ze gezond, sterk en lenig
Door voorwaartse buigingen of aasanas,
Zoals pashchimottanaasana, Yoga moedraa enz.,
Door rugwaartse buigingen,
Zoals chakraasana, matsyaasana enz.
En door schroefbewegingen,
Zoals matsyendraasana.
Slechts dan zul je een lang leven,
Een lenige wervelkolom en
Een altijd stralende jeugd hebben.
De beenderen zullen niet snel degenereren.
Ouderdom zal je niet benaderen.
Dit is de betekenis van de uitspraak
"Als je een wervelkolom hebt,
Toon het dan."

GOEDE MORGEN
Voor ambtenaren
Begint goede morgen met Gilette.
Voor sommige mensen
Begint goede morgen met een sigaret.
Voor sommige anderen
Begint goede morgen met een borrel.
Voor sommigen
Begint goede morgen met een kop koffie of thee.
Voor Vedantins
Begint goede morgen met OM-zingen.
Voor toegewijden
Begint goede morgen met OM Namo Naaraayanaaya,
OM Namah Shivaaya of Jaya Sietaa Raama enz.
Het eerste is het pad van preya of lijden.
Het laatste is het pad van sreya of zaligheid.


wordt voortgezetVertaling van Vivekachoedaamani

Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 119 tot vers 150