The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2004

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2004, Vol. 462
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en een uittreksels

Het Woord van Aanmoediging

NOG OVER DE INVASIETHEORIE

Over geschiedenisvervalsing††††
In februari 2001 schreef ik reeds uitgebreid over de Arische Invasietheorie. In de boekhandel viel mijn oog op een lijvig boek over India. Maar al na de eerste zinnen van de inleiding had ik er geen zin meer in. Zo ook met een boekje met verhalen uit India dat ik van een leerlinge kreeg. Nog altijd worden op geschiedenisvervalsing gebaseerde leugens voorgesteld als feiten. In de meeste gevallen uit onwetendheid. Iemand schrijft een reisboek over India of een werk over de hindoefilosofie of -mythologie of over Yoga, moet het wat stofferen en neemt gegevens van anderen over zonder er erg in te hebben dat wat hij kopieert al lang is achterhaald. Zo lees ik: "De Indiase beschaving is een van de oudste ter wereld. Al vanaf 3000 v. Chr. ontstond er op de oevers van de Indus een hoogontwikkelde beschaving, zoals blijkt uit overblijfselen van grote steden uit die tijd. Rond 2000 v. Chr. verdwijnt deze beschaving. Rond die tijd vielen volksstammen uit het gebied rond de Kaspische zee en de steppen van Centraal-Azië India binnen. Deze volkeren, de Ariërs, waren nomaden. Ze leefden van hun kudden, steeds op zoek naar nieuwe weidegrond. De Ganges, met aan weerszijden vruchtbare vlakten, leek hen een droom. Ze vestigden zich langs de middenloop van de rivier en leefden van de landbouw. Nadat ze de problemen van voeding en onderdak hadden opgelost, brak een periode van vrede en bezinning aan. Vanuit die achtergrond stelden ze de Rig Veda samen, de eerste heilige tekst van India."

De bakermat†


YOGA IN HET DAGELIJKS LEVEN

Verenigd, niet-verenigd†††††††††††††††††††††††
"Alles wat je buiten Yoga plaatst, wordt vroeg of laat een bron van moeilijkheden."

Vereenzelviging††††††
Het ego is het product van de vereenzelviging met het lichaam en de geest. Een kind zegt: "Jantje moet plassen. Jantje heeft honger. Jantje is boos." Op zekere dag zegt hij: "Ik moet plassen. Ik ben boos. Ik heb honger."

De hindernissen
Als je de diagnose gesteld hebt, wat op zich al een belangrijke verworvenheid is, kom je er spoedig achter dat de situatie zich niet zo gemakkelijk laat veranderen.

In deVishnoe Poeraana (Boek II, hoofdstukken XV en XVI) vind je de Ribhoe Gietaa, die op een humoristische manier illustreert wat gnyaana is:

Hoofdstuk XV van de Ribhoe Gietaa
De verblijfplaats van Poelastyawas in Vieranagara, een grote aantrekkelijke stad op de oevers van de Deviekaa. In een prachtig bos aan de rivier woonde de discipel van Ribhoe, Nidaagha(de zoon van Poelastya), die beslagen was in spirituele praktijken. Toen duizend goddelijke jaren waren verstreken, begaf Ribhoe zich naar de stad van Poelastya, om zijn discipel te bezoeken. Staande in het deurgat, op het einde van een offer aan de Vishvadevas, werd hij opgemerkt door zijn geleerde discipel, die zich haastte om hem het gebruikelijke aan te bieden. Nidaagha leidde hem binnen in huis en toen de handen en voeten van zijn gast waren gewassen en hij had plaats genomen, nodigde Nidaagha hem eerbiedig uit te eten.


YOGA

Lezingen van Swami Chidananda gehouden in de vijftiger jaren
in de Yoga Vedanta Forest Academy in Goeroedevs aashram

WENKEN VOOR PRAKTISCHE SAADHANAA

WAT IS SPIRITUEEL LEVEN?

Wat is Yoga Vedanta? Wat is het spirituele leven (divine living)? Yoga Vedanta is de inhoud van het spirituele leven. Het spirituele leven is een leven gebaseerd op Yoga en doordrongen van de geest van Vedanta.

DE DHARMAKSHETRA

Welke dingen moeten we begrijpen? We moeten kort gezegd Yoga begrijpen. We moeten Vedanta begrijpen, want dit zijn de manieren waarop je een spiritueel leven moet leiden en het goddelijke benaderen en de zaligheid ervaren.

DE GEEST MAAKT HEMEL EN HEL

Wat je ook bent, je kunt niet weglopen van jezelf. Als je denkt dat het gezinsleven een grote hindernis is om een leven van nivritti (verzaking) te leiden, kun je je gezin afschudden. Je kunt weglopen van je thuis en stad. Als je denkt dat dingen die je bezit je in de weg staan dan kun je een avadhoet(naakte asceet) worden. Trek je broek en hemd uit en draag alleen een lendendoek.

TWEE VIRAKTAS

SCHEER DE VAASANAAS

WAT IS DE GEEST?

DE WEGEN VAN DE GEEST

VERBORGEN VAASANAA

VRITTIS


SPIRITUELE INJECTIES

Uittreksels uit toespraken van Swami Satchidananda,
vertaald uit het Engels Bral. Oorspronkelijke titel: The Golden Present

AANVAARD

Wat ook op je weg komt, aanvaard het als Gods wil.

HET IS ALLEMAAL JIJ, JIJ, JIJ

NIETS ZAL JE HINDEREN

ZONDER DAT MAAKT NIETS JE GELUKKIG

NIEMAND HOEFT TE LIEGEN

Vraag : Welke houding moet ik aannemen tegenover iemand die me beliegt?

Iemand die je beliegt, is over het algemeen bang voor je. Hij heeft niet de moed zijn gevoelens te uiten. Toon sympathie en schenk hem je vertrouwen, zodat hij niet hoeft te liegen. Vertrouw de mensen, dan zal niemand je beliegen.


EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

HET MIDDENRIFVertaling van Vivekachoedaamani

Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 298 tot vers 322