The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2005

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2005, Vol. 472
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en een uittreksels

Het Woord van Aanmoediging

GROET AAN DE ZON

Zoals Louis Paul Boon zei:
"De Middeleeuwen van vroeger en van nu."†††††
Soeryanamaskaaram of Groet aan de Zon is een integrale oefening, het is met andere woorden een lichaamsoefening, een ademoefening en een meditatie.

Een arts hoorde ik op de Nederlandse televisie ooit zeggen dat je er dood kunt van vallen. Ik dacht dat hij geluk had dat men niet doodvalt van uit zijn nek te kletsen. De Groet aan de Zon is natuurlijk een oefening die men niet leert op één twee drie en die geleidelijk moet worden opgebouwd.

De naam††††††††
Soerya, de zon, is mannelijk in het Sanskrit (ik onderstreep de oe om aan te geven dat ze lang is). Men zegt: Soerya Bhagavaan, Heer Zon. Bhagavaan betekent: de bezitter van de bhagas of heerlijkheden.

Namaskaaram†††††††††††
Er zitten twaalf fasen in de Groet aan de Zon, één voor elke maan.

Zelfbewustzijn††††††††††

De praktijk††††

Neem rustig de tijd, maar D.H.N. (doe het nu)††††
Zeg niet: "Ik zal het morgen leren", want die morgen komt nooit. Begin er nu aan. Je zult je er ooit geluk voor wensen.

Tempo†††††††††††
Een vraag is nu hoe snel dit wordt uitgevoerd. Het kan van heel snel tot heel langzaam worden uitgevoerd.

De foto's†††††††


ANGST OVERWINNEN

Uit Swami Sivananda's boek Conquest of Fear(eerste uitgave: 1950)

DE PRATIPAKSHA BHAAVANA METHODE††††††††††
Zoals je denkt, zo word je. Zoals je denkt, zo ontwikkel je je. Zoals je ideaal is, zo wordt je leven. Dit is zo, omdat er in gedachten een grote hervormende kracht schuilt.

HET VOELEN VAN GODS AANWEZIGHEID††††††††††

DEVOTIE TOT GOD VERDRIJFT ALLE ANGST††


ZUIVERHEID

Swami Krishnananda

Ontleend aan het boek Your Questions Answered en vertaald in het Nederlands door Hans Nijs.


Het verhaal
van een Tibetaanse Yogi

Inleiding††

De Stille

Wiens lichaam tot rust is gekomen, o monniken, en wiens woord en geest vreedzaam zijn, die vast de leidsels van de begeerte in handen heeft en aan aardse verlangens heeft verzaakt, wordt de Stille genoemd.

Die monnik, vervuld van jubel en diepe vreugde in het beleven van Hem die klaar wakker is, bereikt de Gelukzaligheid waar alle vormen ophouden, de echte, voldragen Vrede.

Boeddha in de Dhammapada (verzen 377, 380)

JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

De droom van Rechoeng en het schrijven van deze biografie

I. VERWANTSCHAP EN GEBOORTE


DE GNYAANESHVARIE

De Gnyaaneshvarie is de beroemde commentaar in het Maraathi op de Bhagavad Gietaa van de wijze uit de Mahaaraashtra, Gnyaanadeva (dertiende eeuw). Gnyaanadeva noemt zijn werk Bhaavaartha Diepikaa, Lamp van de verborgen Betekenis.

Bij een bezoek aan de universiteitsbibliotheek van Leiden vond ik tot mijn grote vreugde een oude Engelse vertaling van dit werk. Ik was zo geboeid dat ik ze nog diezelfde dag begon te vertalen. Dit nam, schier ononderbroken, vele dagelijkse en nachtelijke uren in beslag, zodat in enkele maanden tijd de vertaling klaar was. Ze beslaat 241 dichtbedrukte bladzijden op A4-formaat.

Voor dit soort boeken staan mensen niet in massa te trappelen. Laten we ons daarover geen illusies maken. Er zijn evenwel uitzonderingen en zij kunnen een gefotokopieerd exemplaar bestellen door overschrijving op onze rekening van 19 euro (België) of 24 euro (Nederland, Postbankrekening), respectievelijk 2,20 euro en 7,80 euro portokosten inbegrepen, vóór 31 december (met in de mededeling: "Gnyaanadeva"), waarna de bestelde exemplaren zullen worden verstuurd.