The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

December 2008

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
December 2008, Vol. 502
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en een uittreksels

OVER DE GEEST

Woorden dekken niet altijd de inhoud
We gebruiken soms woorden zoals geest, brein, intellect, hersenen, Zelf enz. alsof ze dezelfde betekenis zouden hebben. Maar dit is een grote vergissing, het zijn helemaal geen synoniemen. Het brein is een grof iets. De hersenen bestaan uit een netwerk van zenuwen en hersencellen, die men kan zien met het blote oog. De geest daarentegen is zo subtiel dat men hem zelfs met de krachtigste instrumenten niet kan zien. In de hersenen werkt hij als het intellect.

De grootste gift van de natuur
De grootste gift van de natuur aan de mens is dan ook de diepe droomloze slaap, want je rust in die staat in die essentie van alle dingen of in jezelf of wezenlijke werkelijkheid. En omdat je in wezen Bewustzijn en Zaligheid bent, voel je als je ontwaakt: "O, wat heb ik lekker geslapen!" Maar onmiddellijk vervaagt die wonderbare Zelfervaring en vereenzelvig je je met je vergankelijke lichaam, met je rusteloze geest, met allerlei relaties, met je werk enz. De oude wijzen zeiden dat je in wezen iets heel wonderbaars bent en dat wat je meent te zijn Zelfvervreemding is.

Wat eeuwig is, is niet-samengesteld

Het lichaam en de geest zijn beide stoffelijk

De elementen houden elkaar in evenwicht

Vuur als symbool

De goenas

Wat voorbij de geest is

Functies van de geest en zijn hulpmiddelen

Het ego

Drie lichamen

Vijf scheden

De acht treden van Yoga

Yamas en niyamas

ZORG VOOR DE RUG

Een ons praktijk is beter dan tonnen theorie

Maak hooi terwijl de zon schijnt

Ervaring, de beste leerschool

Het herstelprogramma

1. Kathouding

2. Maanhouding

3. Ga zitten in Vajraasana,Diamanthouding.

LEZERS SCHRIJVEN (vervolg)

Het oktobernummer was nummer 500 van Licht van Sivananda. Een aantal lezers stuurde ter gelegenheid en op mijn verzoek (zie het juninummer blz. 16) een boodschap. Er waren een beetje teveel reacties om ze alle in het oktobernummer te plaatsen.


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR

Edwin van Oostwaard

De spieren rond het heupgewricht
De bouw van het heupgewricht is besproken in deel 3 van deze artikelenreeks (verschenen januari 2008). Het heupgewricht is een drie-assig gewricht en kan in zes richtingen bewegen. In de onderstaande tabel staan de spieren opgesomd die de grootste bijdrage leveren aan de bewegingen van het heupgewricht.

Agonisten en antagonisten

Toepassing op Yogahoudingen

Rekken van de voorste en achterste heupspieren

Rekking van de abductoren

Rekking van de adductoren

Endoratie en exorotatie in Yogahoudingen

Speciale Mededeling

Swami Vimalananda volgde op 28 september 2008 Swami Chid-ananda op als voorzitter van The Divine Life Society. Hij kwam met Swami Chidananda vele malen naar Aalst, de eerste maal in februari 1969. Hij heette dan nog Nagarajan. Hij werd geboren in 1932 uit vrome brahmaanse ouders nabij Mysore in de staat Karnataka. Hij zocht een toevlucht in Sivananda Aashram, Rishikesh, in 1953. Hij diende Swami Sivananda met hart en ziel tot deze in 1963 overleed. Daarna diende hij Swami Chidananda. Hij vergezelde hem op zijn reizen, kookte voor hem en deed zijn was en strijk wanneer nodig, opende zijn brieven en typte de antwoorden die Swamiji hem dicteerdeÖ Hij nam sannyaasa op 26 juli 1972. Swami Chidananda gaf hem de monastieke naam Swami Vimalananda.


DE YOGA SOETRA VAN PATANJALI

I. SAMAADHI PAADA

1. Atha Yogaanoeshaasanam.

Nu de uiteenzetting over Yoga.

2. Yogash chitta vritti nirodhah.

Yoga is de beheersing van de golven in de geest.

3. Tadaa drashtoe svaroepe'vasthaanam.

Dan rust de Ziener in zichzelf.

4. Vritti saaroeyam itaratra.

Op andere ogenblikken neemt hij de vorm aan van de golven in de geest.

5. Vrittayah pañchatayyah klishtaaklishtaah.

Er zijn vijf soorten golven, pijnlijke en niet-pijnlijke.

6. Pramaana viparyaya vikalpa nidraa smritayah.

Namelijk juiste kennis, valse kennis, inbeelding, slaap en geheugen.

7. Pratyakshaanoemaanaagamaah pramaanaani.

De bronnen van juiste kennis zijn rechtstreekse waarneming, afleiding en getuigenis (autoriteit of verklaringen van de Schriften).

8. Viparyayo mithyaagnyaanam atadroepa pratishtham.

Valse kennis is dat wat niet gebaseerd is op zijn ware vorm.

9. Shabdagnyaanaanoepaatie vastoeshoenyo vikalpah.

Inbeelding is zonder voorwerp, gebaseerd op woorden alleen.

10. Abhaava pratyayaalambanaa vrittir nidraa.

De slaap is een verandering van de geest gekenmerkt door de afwezigheid van kennis.

11. Anoebhoeta vishayaasampramoshah smritih.

Geheugen is herinnering aan een ervaren voorwerp.

wordt voortgezet