The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


DE HOOGSTE NOOD OP DIT OGENBLIK

Uit: Licht van Sivananda, januari 2010, vol. 513

Swami Sivananda met lepralijders

Zestig jaar geleden, op 1 januari 1950, enkele maanden na de onafhankelijkheid, schreef Goeroedev Swami Sivananda de volgende nieuwjaarsboodschap

Is er een mens wiens hart tranen van bloed vergiet bij het lijden van zelfs het minste van Gods schepselen? Het is waarlijk in zijn hart dat de Heer verblijft.

O mens, jaren kwamen en gingen. Toch ben je nog altijd dezelfde oude bruut, dezelfde verblijfplaats van hetzelfde wrede hart dat grijpt en niet geeft. Verzaak, dien, heb lief. Doe dit deze eigenste minuut.

Wat heb je geleerd van de verschrikkelijke tragedie die het hele land door elkaar schudde van het ene uiteinde tot het andere? Kun je dan nog comfortabel achterover leunen in de kussens van je sofa en je ogen sluiten voor het lijden van de armen, van de verdrukten, van de onwetende massa's met de overweging: "Het is hun eigen lot, het is hun eigen karma"? Heb je niet gezien dat in een oogwenk de rijke arm wordt en dat een pauper miljonair wordt?

Komaan, stort je in onzelfzuchtig dienen. Dien allen. Heb allen lief. Zie je God in allen. Verzaak je hebben en houden in dienst van de armen, in de verheffing van de vertrapten. Snel de Heer te hulp die op straat loopt met zijn bedelnap. Spoed je om de ongelukkige en de hulpeloze zieke bij te staan en zijn lijden te lenigen. Groet de halfnaakte, verarmde God in menselijke gedaante met een glimlach, met eerbied en sympathie. Kleed de naakte. Geef de arme te eten. Voed de ongeletterde op. Verzorg de zieke. Verhef de verdrukte. Geef het beste van jezelf in hun dienst.

Schande over de plegers van geweld, de asoeras (demonen) in menselijke gedaante, die onschuldige mannen en vrouwen vermoorden. Gandhiji leefde, had lief en stierf ter wille van het vestigen van ahimsaa(geweldloosheid) in het hart van de mens. Zijn levenswerk mag niet voor niets zijn geweest. Het is een wandaad het af te doen als louter een ideologie. De onsterfelijke glorie die Gandhiji verwierf kan door iedereen worden verworven die bereid is de prijs van verlies van persoonlijk gewin te betalen.

God stuurde zijn boodschappers telkens weer om de mens goddelijke liefde te leren, om de boodschap van liefde prominenter te maken. Hij stuurt oorlogen, onlusten en ziekten. Liefde schittert helder in contrast. En toch, hoelang duurt het voor de mens de boodschap van de liefde begrijpt!

Het is nog niet te laat. O kind van God, deze dierlijke aard is slechts een oppervlakkige bedekking. Je wezenlijke aard is goddelijk. Onder invloed van de onwetendheid-anesthesie bega je allerlei wandaden. Je ware aard is zuiverheid, wijsheid en goddelijkheid. Kom, ontwaak! Wacht niet op rampspoed om in je hart de wijsheid toe te laten die tot je beschikking staat in het leven en in de leringen van de wijzen van India! Ontwaak onmiddellijk. Zie de dwaasheid in van het vereren van de mammon en ontdek de glorie van God te dienen.

Maar vereer Hem niet alleen in tempels en heiligdommen, niet alleen in bedevaartplaatsen, maar in iedereen die je rondom je ziet, in de allerarmste, in de allerlaagste, in de vertrapte, in de ongeletterde massa's, in de zieke en de lijdende. Zie de Heer in hen en heb hen lief. Geef uitdrukking aan deze liefde door je dienstbetoon. Slechts dit zal van jou een echte mens maken, neen, een supermens of een goddelijke persoonlijkheid.

Het is het ene Zelf of de ene God alleen die elk atoom van de schepping doordringt. Indien elke morgen dit je eerste gedachte is: "Het is mijn eigen Zelf dat het heelal doordringt", dan zul je inzien dat jij het bent die lijdt in iedere mens in nood. Je zult dan door en door onzelfzuchtig worden en delen met de noodlijdenden wat je hebt en aldus een nieuwe en glorierijke tijd van vrede, overvloed en voorspoed brengen.

Alle religieuze en spirituele organisaties, sociale dienstenclubs en humanitaire instituten zouden zichzelf moeten veranderen in Sevaashrams (seva: dienen; aashram: spiritueel centrum) voor de verbetering van de conditie van de armen, van de massa's. Iedereen die het zich kan veroorloven zou zijn deel moeten bijdragen opdat de armen een normale levensstandaard zouden verwerven. Iedereen zou moeten sympathiseren met ieder mens in nood en niet rusten tot die nood is gelenigd. Dit is de grootste dienst. Het is alleen van een hart dat zo groot is geworden dat de Heer zijn verblijfplaats maakt.

Het is alleen als ieder Indiaas hart overstroomt van deze universele liefde dat Moeder India het moederschap over alle naties op aarde zal verwerven en haar kinderen in alle delen van de wereld zal kunnen leiden naar grenzeloos geluk.

Laten wij het nieuwe jaar verwelkomen met een hart van liefde. Laten wij onze verschillen vergeten en ons verenigen. Laat ons hart smelten bij het zien van menselijk lijden. Mogen allen één zijn. Mogen allen Godbewustzijn verwerven in dit jaar zelf. Moge er overal vrede, verstandhouding, overvloed en voorspoed zijn. Moge Zijn zegen op jullie allen rusten.