The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Drie DEFINITIES VAN YOGA IN DE BHAGAVAD GIETAA

Uit: Licht van Sivananda, november 2009, vol. 511

Drie DEFINITIES VAN YOGA IN DE BHAGAVAD GIETAA
Het volgende was enkele keren in de Yoga Academie een examenvraag: wat zijn de drie definities van Yoga in de Bhagavad Gietaa? De eerste is (II 48): "Samatvam Yoga oechyate. Gelijkheid is Yoga." Is er iets gelijk in jou? Beslist niet je lichaam. Bekijk maar een foto van enkele jaren geleden. Het ziet er helemaal anders uit. En zeker ook niet je geest. Hij verandert ieder ogenblik. Maar wat je in wezen bent, verandert nooit. Het is altijd gelijk. En daarin rusten is Yoga.

De tweede definitie is (II 50): "Yoga karmasoe kaushalam. Yoga is bedrevenheid in de handeling." Handelingen vanuit de staat van gelijkheid zijn handelingen waarin je helemaal aanwezig bent. Het zijn dan ook volmaakte en bevrijdende handelingen.

De derde definitie tenslotte is (VI 23): "Yoga is het verbreken van de vereniging met pijn." Het gehele vers luidt:

"Tam vidyaad doehkhasamyogaviyogam yogasamgnyitam,
sa nishchayena yoktavyo yogo'nirvinna chetasaa.

Laat dat worden gekend als Yoga, het verbreken van de vereniging met pijn. Die Yoga moet worden beoefend met vastberadenheid en een onverdroten geest."

Dat wat je in wezen bent is vrij van pijn.

Patanjali zegt hetzelfde in de Yoga Soetra (II 16 en 17):

Heyam doehkham anaagatam.

Het lijden dat nog moet komen kan worden vermeden.

Drashtri drishyayoh samyogo heya hetoeh.

De oorzaak van wat kan worden vermeden is de vereenzelviging van de Ziener met het geziene.

Met andere woorden het lijden komt door Zelfvervreemding. Het lijden komt van het feit dat je "ik" zegt tegen iets wat je niet bent. Het lijden komt van het feit dat je zelfbeeld gebaseerd is op een illusie en dat dit zelfbeeld vaak zo negatief is dat het schier onleefbaar wordt. Het lijden komt van het diepgewortelde en wanhopige geloof dat er geen uitweg is. Dit zijn allemaal symptomen van een kwaal die je in geen enkel medisch handboek vindt, omdat wetenschappers zelf eraan lijden. En als iedereen dezelfde ziekte heeft, wordt ze de norm. Yoga is het pad dat de Zelfvervreemding doorbreekt. Het is de wetenschap die verlicht en verlost. Het is de wetenschap die je teruggeeft aan jezelf. Het is de wetenschap die je voorstelt aan iemand die je niet kent: jezelf.