The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


TOESPRAKEN IN DE VROEGE MORGEN
DOOR SWAMI CHIDANANDA
IN DE SAMADHI HALL VAN SWAMI SIVANANDA’S AASHRAM
AAN DE GANGES


Leven in de Waarheid is leven in het Licht. In ons zonnestelsel bestaat alleen licht en is duisternis een mythe. Ze is onbestaande. Er is niet zoiets als duisternis. Toch ziet iemand die zijn blik in de tegenovergestelde richting keert alleen maar schaduwen. Deze schaduwen worden niet geworpen door de zon, die heel en al schittering, heel en al helderheid is, die sprankelend licht is in al haar volheid, altijd, onophoudelijk. Deze schaduwen worden door andere dingen dan de zon geworpen, door onszelf en door dingen die we met ons meebrengen. Het is dit dat schaduwen werpt als we onze blik in de tegenovergestelde richting keren. Als we ons naar de zon toekeren, verdwijnt de duisternis zonder een spoor achter te laten. De duisternis is dus een schepping van degene die de duisternis ziet, degene die de schaduw waarneemt. Ze is geen schepping van de zon.

Daarom is het nodig ieder ogenblik en bij elke activiteit te leven en te handelen volgens het oude gebed: “Tamaso maa jyotirgamaya. Leid me van duisternis naar Licht.” Laat ons leven een voortdurende beweging naar het Licht van alle lichten voorbij duisternis zijn, Licht dat je eigen verblijfplaats is, dat je eigen ware aard is, dat een staat van licht en vreugde is, waarin je stevig verankerd bent. Leef en handel in deze voortdurende beweging naar schittering, luister, licht, de bron van je wezen, je innerlijke wezen, zelfs nu. Beleef deze waarheid en je leven zal veranderen van duisternis in Licht.

Baseer je bewustzijn op deze Werkelijkheid. Licht alleen bestaat. Licht alleen kan bestaan. Er kan niet iets anders zijn. Laat je bewustzijn vreugdevol deze waarheid ontvangen, verblijf in deze waarheid en laat deze waarheid luisterrijk schitteren in en door elke beweging en elke activiteit, elke uitdrukking van dit bewustzijn dat je bent: Pragnyaanam Brahma (het Absolute is Zuiver Bewustzijn), Aham Brahmaasmi (Ik ben het Absolute).

Die Hoogste Werkelijkheid is zuiver, schitterend bewustzijn, dat zaligheid is. Chit is aananda (zaligheid); chit is sat (zijn). Sat is dan ook chit en aananda. Bewustzijn alleen is de Werkelijkheid: chit is sat. Dat alleen bestaat. Licht alleen bestaat, alles doordringend, overal bestaand, in alles aanwezig. En dat chit is in wezen ook zuivere, onbezoedelde zaligheid. Het is de ervaring ervan dat de grote ouden, jullie voorouders, deed uitroepen: “Die Grote Werkelijkheid moet worden gekend als zaligheid. Uit die zaligheid zijn alle wezens voortgekomen, door die zaligheid waarlijk worden ze gedragen en naar die zaligheid toe bewegen ze allen.”

Omdat we in een tegenovergestelde richting kijken, wordt de altijd aanwezige zaligheid tijdelijk vergeten en wordt ons bewustzijn verdonkeremaand. Niet omdat het daar niet aanwezig is, niet omdat het niet de werkelijkheid is, maar omdat we verkozen ons bewustzijn in een tegenovergestelde richting te doen gaan, nodeloos, dwaas en onnadenkend, niet bewust van het feit dat we met deze tegenovergestelde richting van ons wezen een lagere werkelijkheid scheppen, dat we onze eigen halve waarheden scheppen, dat we onze eigen onbestaande, nodeloze ervaringen scheppen, die kunnen worden vermeden. De Waarheid kan alleen schitteren en altijd schitteren als Waarheid, als Werkelijkheid. Ze kan niet veranderen. Maar we leven in een wereld geschapen door onze vergissing, die vol is van halve waarheden.

Maar zoals we scheppers zijn van onze moeilijkheden, van onze gebondenheid, van onze duisternis, zo kunnen we, als we dat willen, onmiddellijk scheppers worden van de Werkelijkheid, van de Waarheid. Onmiddellijk kunnen we beëindigen wat we hebben geschapen en in een staat treden die altijd aanwezig is als de eeuwige Waarheid, als de ene en enige werkelijkheid van ons wezen, Satchidaananda (Bestaan-Beustzijn-Zaligheid). De Waarheid vraagt geen enkele prijs. Integendeel, het is onze vergissing die een grote prijs vraagt. Wij begaan een vergissing en leven in een vergissing. De Werkelijkheid biedt zich spontaan aan, altijd, om haar te bezitten, want ze is waarlijk je geboorterecht. ze is waarlijk van jou, ze behoort je toe. Hierover moet worden nagedacht; dit moet worden opgeslorpt.

Laten wij deze waarheid die ons wordt aangereikt aanvaarden. Ze kwam tot ons als onze erfenis, generatie na generatie levend gehouden door de ononderbroken lijn van grote, meedogende wijzen en heiligen, dragers van het licht, verkondigers van de waarheid, brengers van vreugde. “Aanschouw de Waarheid en de Waarheid zal je vrijmaken.” Alle grote leraren zijn één in deze verklaring en deze oproep.

Ze bestaat in alle richtingen, vanbinnen en vanbuiten. Ze is altijd aanwezig en ongeschapen. Als we onze richting veranderen, kunnen we dit eigenste ogenblik in God leven. God geve jullie succes in dit ene ding. Mogen we in de Waarheid leven en niet in een zelfgeschapen vergissing. Mogen wij de sleutel in de juiste richting draaien en in de vrijheid van het Licht en het grenzeloos Bewustzijn treden. Het is een halve draai van de sleutel die het verschil uitmaakt tussen gebondenheid en verlossing. Niet zonder reden zeiden de ouden: “De geest alleen is de oorzaak van de gebondenheid en de verlossing van de mens.” Laat het licht schijnen. Laat de vergissing ophouden te bestaan en laten wij binnentreden in een nieuwe dag van licht, vrede en vreugde! God zegene jullie allen!