The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2001

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
Februari 2001, Vol. 424
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

-De invasietheorie

- De Arische invasietheorie

- De Vedas

- De Sarasvatie

De Sarasvatie is een rivier die in de Vedas met gloed wordt bezongen. Het was ooit een machtige stroom, zoals men in de twintigste eeuw ontdekte. De Sarasvatie leeft in het geheugen van de mensen, maar daar hebben de Engelse geleerden nooit rekening willen mee houden. Archeologen legden evenwel de bedding van de Sarasvatie bloot. Hun werk werd bevestigd door satellietfoto's. De Sarasvatie ontsprong in de Himalayas en monde uit in de Arabische zee. 4000 jaar geleden begon de rivier te verzanden. De grote droogte tussen 2200 en 1900 voor Christus betekende niet alleen het einde van de Sarasvatierivier, maar veroorzaakte ook de ondergang van de Sumerische beschaving in MessopotamiŽ. De steden aan haar bedding werden verlaten en verdwenen onder de woestijn. De bewoners verhuisden onder andere naar het oosten en stichtten de machtige Gangesbeschaving.
Dat de Sarasvatiebeschaving Vedisch was, is heel was logischer dan de Arische invasietheorie. Wie de Vedas bestudeert, merkt spoedig dat wat erin wordt beschreven aan rituelen en gebruiken heden ten dage nog altijd in zwang is in het hedendaagse hindoeÔsme. Er is geen culturele breuk tussen het verre verleden en het heden. Ik heb Noord en Zuid in India bereisd en ook daar is er geen sprake van een culturele breuk. India is veel meer een eenheid dan bijvoorbeeld Europa. De mythe van de AriŽrs zoals Hitler ze koesterde, werd opgegeven wegens haar verschrikkelijke gevolgen. De inval van de AriŽrs in India is evenzeer een gruwelijke mythe. Het woord AriŽr betekent gewoon: nobele, edele en heeft nooit betrekking gehad op een volk of ras. Het heeft betrekking op karaktertrekken.

- De hoofdzaak

- Yoga Academie Aalst
zie ook de speciale pagina Nieuwe cursus

- de Najaars Yoga Retraite
klik hier voor de voorjaarsretraite

- Kurukshetra vzw.