The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2002

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2002, Vol. 434
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Een woord van aanmoediging

De naam

Het woord Yoga Retraite is een vertaling van het Engelse Yoga Retreat, dat we overnamen van Swami Satchidananda met wie we onze eerste Yoga Retraite hadden in Drongen in 1968. Eigenlijk is het een vertaling van het Sanskrit Antar Yoga, letterlijk: Innerlijke Yoga. Men trekt zich terug uit de wereld, in dit geval in de beslotenheid van een oude abdij samen met een aantal gelijkgestemde zoekers. Er waren er ook dit keer meer dan zeventig. De oude abdij is natuurlijk óók de wereld, maar het is niet de wereld van elke dag. Die laat je een paar dagen achter je. En maak je geen zorgen, hij loopt niet weg. De wereld draait ook verder zonder jou. En je kunt hem bovendien dan nog bekijken van op een afstand en dat is altijd nuttig, leerrijk en vaak inspirerend.

Hoe er het maximum uit te halen?

Meditatie

Terug naar normaal?

Hoe Hij zijn slag thuis haalt

een vers vertaald

Een lezer schrijft me dat hij een cassettebandje heeft met een lezing van Swami Chidananda erop, die hij vele jaren geleden opnam. Na lange tijd beluisterde hij het nog eens. "Swamiji begint met het reciteren van enkele Sanskritverzen", schrijft hij. Hij vindt ze allemaal terug in ons boek Kijk op Yoga, behalve het eerste vers. Op het gehoor heeft hij de klanken zo goed mogelijk opgeschreven en hij vraagt me hem de juiste tekst te bezorgen en die te vertalen als ik kan. Het kost me niet eens veel moeite, want het vers is me welbekend. Ik leerde het vele jaren geleden van Swamiji, maar weet niet uit welke bron het komt. Swami Chidanandaji begint zijn meeste lezingen ermee:

"Naaham kartaa harih kartaa tvat poejaa karma chaakhilam, yad yat karmakaromi tat tad akhilam shambho tavaaraadhanaam.
Ik ben niet de doener, God (Hari: degene die vernietigt, namelijk de onvolkomenheden en het lijden) is de doener. En alle erediensten en handelingen komen van u. Welk werk ik ook doe, dat alles, O Heer, is uw aanbidding."

Op missie

uit het elfde boek van de bhaagavata Poeraana

de laatste boodschap van Srie Krishna