The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2004

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2004, Vol. 454
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

Een woord van aanmoediging

Bewustwording
Tegen de zin in van Mahatma Gandhi werd India in 1948 opgedeeld in Pakistan en India. Dit had massale volksverhuizingen, onlusten en slachtpartijen tot gevolg. Engeland had het hele Indiase continent totaal verarmd en stuurloos achtergelaten. Swami Sivananda speelde een belangrijke rol in de bewustwording, die nodig was om uit de diepe put te klimmen. Hij gooide al zijn gewicht en enthousiasme in de schaal, zoals overduidelijk blijkt uit zijn nieuwjaarsboodschap van dat jaar, die verscheen in het januarinummer.

Van 9 september tot 8 november 1950 organiseerde hij zijn All-India Tour. Dit bracht overal waar hij kwam zulke grote, uitbundige massa's op de been dat het het internationale nieuws haalde.

Karma Yoga

Het tegenbezoek

In de Bhagavad Gietaa vind je het volgende belangrijke vers (IV 34)
Tadviddhi pranipaatena pariprashnena sevayaa,
oepadekshyanti te gnyaanam gnyaaninastatattvadarshinah. 34

Wilfried De Daele, een drukker uit Sint-Niklaas, kwam elke week naar onze Yogales in Aalst. Op zekere dag had hij een zwaar auto-ongeluk dat hem bijna het leven kostte. Hij sprak me aan na een les en zei dat hij ternauwernood ontsnapt was aan de dood en dat hij tot het inzicht was gekomen dat hij iets nuttigs moest doen in zijn leven. "Inderdaad", zei ik. "You make a living by what you earn. You make a life by what you give. Je voorziet in je levensonderhoud met wat je verdient, je maakt je leven met wat je geeft. Dit zijn woorden van Goeroedev Swami Sivananda." "Ik ben een drukker", zei hij, "zeg me wat ik voor jullie kan doen." Ik gaf hem het manuscript van Onthoud. Vergeet. Portret van een Yogi. Hij drukte 1000 exemplaren na zijn uren in de drukkerij, die hij samen met zijn broer Gilbert beheerde, op overschotten van papier. Nog niet lang geleden zei iemand me: "Ik ben zo blij dat ik dit boekje heb."

In hoofdstuk XIII vers 8 tot 12 van de Bhagavad Gietaa geeft Shrie Krishna een definitie:

 

MAHATMA GANDHI

Enkele uitspraken van Mahatma Gandhi

 

EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

DE LOTUSHOUDING (4)

 

HET SYMBOOL VAN HET HOOGSTE VERLANGEN

Swami Sivananda

 

DE FILOSOFIE VAN OM

Swami Sivananda

Uit: Hoofdstuk Zes van Triple Yoga

 

VAN HET UNIVERSELE TOT HET UNIVERSELE

Swami Chidananda

 

Vertaling van Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 156 tot 184