The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2005

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2005, Vol. 464
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

ZIE DE EENHEID IN
DE VERSCHEIDENHEID

Uit: Bhakti and Sankirtan, door Swami Sivananda

Er zijn evenveel sekten op deze wereld als er zandkorrels zijn op het strand. De mensen verloren de kern van de religie uit het oog. Ze vechten om onbeduidende dogma's, om uiterlijkheden en bijzaken. Ze publiceren hatelijke brochures en beschimpen elkaar. Van op het spreekgestoelte beledigt de ene prediker de prediker van een ander geloof. Een spreker van een bepaalde denkrichting beschrijft in het openbaar de tekortkomingen van een andere denkrichting. Zelfs de zogenaamde welopgevoede mensen vechten schaamteloos onder elkaar. Charges met de wapenstok en bloedvergieten komen voor tijdens de Koembha Mela (groot religieus feest in India). Wat betekent dit alles? Deze betreurenswaardige stand van zaken bestaat in de naam van religie.


Een woord van aanmoediging

DE LIJKHOUDING

Noodzakelijk
In al mijn lessen geef ik de Lijkhouding (shavaasana), de diepe ontspanning. Grondig ontspannen na een reeks Yogaoefeningen is noodzakelijk, want elke vorm van Yogabeoefening wekt energie op. Deze energie moet de tijd krijgen om tot rust te komen, anders wordt ze opgeslorpt door de spieren. En dat is niet de bedoeling. Ze moet veeleer ten goede komen aan het inwendige organisme. Als je de ontspanning overslaat en onmiddellijk in beweging komt, kan de opgewekte energie ook gaan stromen in de verkeerde kanalen en ongewenste centra bekrachtigen.

De aanhouder wint†

Enkele mogelijke moeilijkheden†

De ontmanteling van Bewustzijn†

Hoe lichaam en geest zich verhouden†

Hun oogmerk†

De Ultieme Werkelijkheid†

NEKKLACHTEN

Iemand met nekklachten verwees ik naar mijn artikel in het novembernummer over zorgen voor de rug. Ze antwoordde dat ik het daarin alleen had over de borst- en de rugwervels en niet over de nekwervels, want die waren bij haar van hun plaats geraakt en de osteopaat kreeg ze niet terug in het gelid. Ik zag het trouwens aan haar houding, zelfs zonder dat ze het zei, aan de wat houterige en scheve stand van het hoofd, die ook kenmerkend is voor iemand met een stijve nek.


GNYAANADEVA, EEN KORTE
LEVENSBESCHRIJVING

Gnyaanadeva schreef de Gnyaaneshvarie, een beroemde commentaar op de Bhagavad Gietaa, waarvan het eerste deel van hoofdstuk VIII verscheen in het januarinummer. Het vervolg kun je lezen in dit februarinummer. Op verzoek van enkele lezers volgt hier een korte levensbeschrijving.


GNYAANESHVARIE OF GNYAANADEVA'S COMMENTAAR OP HOOFDSTUK VIII VAN DE BHAGAVAD GIETAA

vervolg

EEN ECHTE DISCIPEL

OEDASIENATAA VAN DE GEEST

HOUD DE GEEST OP IETS GEVESTIGD


SPIRITUELE INJECTIES

Uittreksels uit toespraken van Swami Satchidananda, vertaald uit het Engels door Dora Bral.
Oorspronkelijke titel: The Golden Present

JE KUNT DE NOBELPRIJS WINNEN

KIES ALTIJD VOOR VREDE

Komt iets op je weg, vraag je dan af : "Zal ik mijn vrede kunnen bewaren of zal ze erdoor worden verstoord?" Dit moet je eerste bekommernis zijn. Of je nu bij bepaalde mensen wilt behoren of bezittingen wilt verwerven, om het even wat je wenst te gaan doen, vraag je eerst af of je vrede niet in het gedrang komt. Is het antwoord 'Ja' en moet je kiezen tussen vrede en het andere, kies dan altijd voor vrede. Is het antwoord dat het je vrede niet zal verstoren, ga dan je gang. Dit moet je streven zijn!

VOEL ALTIJD ZIJN ONZICHTBARE HAND

VOOR EEN UITDAGING GEPLAATST

MET DE ROOS MAAKTE HIJ EEN DOORN


 

Vertaling van Vivekachoedaamani
Shankara's meesterwerk (achtste eeuw)KROONJUWEEL VAN HET
ONDERSCHEIDINGSVERMOGEN

vers 339 tot 351