The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2006

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2006, Vol. 474
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

EEN ONS PRAKTIJK IS BETER DAN TONNEN THEORIE

LEREN ADEMEN IN RUGLIGGING

Na de diepe ontspanning geef ik in mijn Yogales soms de volgende heel nuttige ademhalingsoefeningen. Correct leren ademen is niet alleen nuttig tijdens de oefening. Als je je ademtechniek verbetert, draag je dat mee in je dagelijks leven. En een goede ademhaling is goed voor alles van kop tot teen, voor het lichaam én voor de geest.

De buikademhaling†††††††

De middenademhaling

De volledige ademhaling†††

Doe er iets aan†††††


SWAMI VIVEKANANDA

De grote wijze Gnyaanadeva, die in de twaalfde eeuw in het Maraathi (taal die wordt gesproken in de Mahaaraashtra) een beroemde commentaar schreef op de Bhagavad Gietaa, zegt dat de Vedas zich bezondigden aan de ondeugd van de gierigheid, aangezien de laagste kaste en de vrouwen uitgesloten waren van de studie ervan. Ze (de Vedas) trokken daarom het gewaad van de Bhagavad Gietaa aan om hun ondeugd recht te zetten, schrijf Gnyaanadeva.

Ook de hoogste kaste, de kaste van de brahmanen, bezondigde zich nogal eens aan dezelfde ondeugd. Heel vaak immers monopoliseerden ze de Schriften en hielden ze hun wijsheid voor zich. Maar telkens stonden er grote wijzen op die de Schriften predikten in de volkstaal.


HET BELANG VAN SANKIERTAN

Swami Sivananda

Uit: Self-knowledge

Brahmaa (de schepper) schiep verscheidene soorten schepselen, zoals paarden, koeien, honden, olifanten enz. Maar hij was niet helemaal tevreden. Hij schiep dan de mens. Dit schonk hem een volledige voldoening, omdat het de mens is die sapta svara (sa, ri, ga, ma, pa, dha, ni, sa; de zeven noten, do, re, mi, fa, sol, la, si, do) kan voortbrengen. Hij kan kiertan doen en God verwerkelijken door sankiertan. Dieren brengen slechts één soort klank of svara voort.


VOORDRACHT OVER HET HINDOEISME

gehouden in het Wereldparlement van religies, Chicago, 19 september 1893

Drie religies die tot ons kwamen uit de prehistorie hielden stand in de wereld: hindoeïsme, zoroastrianisme en judaïsme. Ze ontvingen alle verschrikkelijke schokken en ze bewijzen door hun overleving hun innerlijke kracht. Maar het judaïsme slaagde er niet in het christendom op te slorpen en werd verdreven uit zijn geboorteplaats door haar alles veroverende dochter en slechts een handvol parsies is alles wat overblijft om het verhaal van hun grote religie te vertellen. Sekte na sekte ontstond in India en dit scheen de religie van de Vedas op haar grondvesten te doen beven, maar zoals het water op het strand na een aardbeving trok ze zich slechts tijdelijk terug om terug te keren in een alles verzwelgende vloedgolf, duizenden keren krachtiger, en toen het tumult van de storm voorbij was, werden deze sekten ingezogen, opgeslorpt en geassimileerd in het immense lichaam van het moedergeloof.


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (3)

Wat voorafging:††††††††
De vader van Milarepa vertrouwde vóór zijn dood zijn nalatenschap toe aan een oom en een tante, die ze zich evenwel toeeigenden en daardoor Milarepa, zijn moeder en zijn zus in armoede dompelde. Gedreven door wraakgevoelens werd Milarepa, toen hij oud genoeg was, door zijn moeder in de leer gestuurd bij een magiër om te leren hoe hij de ondergang kon bewerkstelligen van de hebzuchtige oom en tante.