The Divine Life Society
Afdeling Aalst
Homepage


Y o g a   M a g a z i n e
L i c h t  v a n   S i v a n a n d a
Een overzicht

Februari 2008

    Een kort overzicht van het magazine,
Licht van Sivananda,
februari 2008, Vol. 494
   

Yogamagazine
"Licht van Sivananda"
niets overtreft het

Overzicht van het laatste nummer van Licht van Sivananda:

titels en enkele uittreksels

VOOR BEGINNERS

Het unieke van Aasanalogie
De beoefening van aasanas (Yogahoudingen) controleert de emoties, geeft mentale vrede, verdeelt de praana (energie) evenwichtig over het lichaam en zijn verscheidene stelsels, helpt bij het behouden van de gezonde werking van de inwendige organen en geeft een inwendige massage aan de organen in de buikholte. Lichaamsoefeningen trekken de praana naar buiten, maar aasanas sturen de praana naar binnen. De beoefening van aasanas geneest vele ziekten en wekt de Koendaliniekracht (centrale lichaamskracht) op. Dit zijn de belangrijkste voordelen van Yoga, die geen enkel ander systeem heeft.

Swami Sivananda

Vroeg

Voor allen

Integraal

Yoga is een integrale wetenschap. Daarmee wordt bedoeld dat het geen enkel facet van de persoonlijkheid verwaarloost en dat een eenzijdige ontwikkeling niet goed is. Yoga is ook een ervaringswetenschap. Dit betekent dat de oude wijzen niet zozeer voortgingen op uiterlijke gedragingen, maar op innerlijke drijfveren. Yoga is een wetenschap die duizenden jaren geleden ontstaan is uit een cultuur van bewustzijn. Als bij ons iemand sterft, zegt men dat hij de geest heeft gegeven. Als een hindoe sterft zegt men dat hij het lichaam heeft afgelegd. Met de cultuur van bewustzijn wordt het hindoeïsme bedoeld.

De eeuwige religie
Hindoeïsme is een naam die door mensen van buiten India werd bedacht. Ze bedoelden er het geheel van religies mee dat werd beleden aan de overzijde van de rivier de Indus. Hindoes zelf noemen hun religie Sanaatana dharma of de eeuwige religie.

Waarom?

Een groot geheim

Het Zelf

De Yogabeoefening

Grote voordelen en noodzakelijke beperkingen
Yoga heeft ook grote praktische voordelen. Je hebt er geen dure uitrusting voor nodig. Een losse kledij en een matje in wol of katoen volstaan. Thuis kun je het gewoon doen in je ondergoed.

Ook belangrijk
De lessen beginnen stipt. Laatkomers storen de les.

Zet je gsm uit!!!

De Yogazaal wordt niet betreden met schoenen aan. Doe zoals thuis: eerbiedig ons Yogahuis.

Op andere locaties kunnen er met het voorgaande praktische verschillen zijn. Dit hangt af van plaatselijke factoren, zoals de aard en de prijs van de zaal om het belangrijkste te noemen.

Parvataasana

Gelaagdheid

De Waarheid is één

De diepe ontspanning


DE NAJAARS YOGA RETRAITE
EEN VERSLAG

Wil je erbij zijn, schrijf tijdig in
We moesten voor de Yoga Retraite in oktober 2007 al van in de eerste helft van de maand september een aantal kandidaten teleurstellen. Een van hen zei me: "In het septembernummer van 2007, dat we einde augustus ontvingen, stond een enthousiast verslag over de Voorjaars Yoga Retraite met al even enthousiaste brieven van deelnemers. U maakt ons zodoende warm om ook deel te nemen en dan is er geen plaats meer." Hij heeft gelijk, maar we hebben het niet in de hand en het heeft eigenlijk nog nooit zo'n vaart genomen. Om die reden zet ik mijn verslag dit keer in dit februarinummer in de plaats van in maart.

Deelnemers schrijven


BASISKENNIS ANATOMIE VOOR DE YOGABEOEFENAAR

Edwin van Oostwaard

DE WERVELKOLOM EN DE SCHOUDERGORDEL (deel 4)

De gewrichten in de romp

De wervelkolom (Columna vertebralis)

De schoudergordel


JETSUN MILAREPA

Het leven van de Tibetaanse Yogi Milarepa
Biografie uit de elfde eeuw
Groots, kleurrijk en onvergetelijk beschreven
Een onsterfelijk meesterwerk uit de wereldliteratuur
Naverteld door Shanti

vervolg (23)